CV lisa loomine

Tööampsu sisu: Vajalik on luua CV lisa. See sisaldab endas kujundamist ning sisu loomist dokumendile, millel kajastuksid hiljem Sinu vabatahtlikud tööd ja -ampsud ESÜs. Hiljem on võimalik Sinu kogemusi kirjeldav meie poolt kinnitatud tõend juba oma CV lisasse panna.

Meeskond: Tööampsu saab teha nii üksi kui ka töögrupina.

Vajalikud vahendid: Arvuti.

Vajalikud oskused/eelteadmised: Tutvumine internetis erinevate CV kujunduste/vormidega.

Koht: Tööampsu saab teha iseseisvalt kodus.

Märgi kuuluvus: 1 amps õunast.

Lisainfo: Selle tööampsu tegemiseks või lisainfo saamiseks võta ühendust meie liikmeskonna ja noorteprogrammi koordinaatoriga aneth.kond@skaut.ee.

_________________________________________________________________

Tööampsud on ESÜ miniprojektid, mille eest on võimalik endale koguda värivilisi õuna nööpe, mida saad uhkusega kanda vormi paremal õlal.

Iga erinev värv tähistab tehtud tööampsude arvu. Nii saad ise hakata enda tehtud töö eest koguma õiges koguses õunu. Roheline õun = 1 tehtud tööamps, kollane õun = 3 tehtud tööampsu, punane õun = 5 tehtud tööampsu.

Kõik tehtud tööd lähevad kirja ESÜ andmebaasi ning hiljem on võimalik küsida ESÜlt Sinu kogemusi kirjeldavat tõendit oma CV juurde lisamiseks.