Eesti Skautide Ühingu Koolituskeskus

KÜSKi ehk Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe toetuse abil arendas ESÜ oma koolituskeskust, mis pakub koolitusprogrammi nii ESÜ skaudijuhtidele kui ka väljastpoolt skautlust sihtgrupile, kelleks on noorsootöötajad, noortega töötavad vabatahtlikud, lapsevanemad jt.

Koolituskeskuse pikaajaliseks eesmärgiks on saada tunnustatud koolituskeskuseks, mis teeb koostööd erinevate oma ala ekspertide, organisatsioonidega ning ülikoolidega pakkudes taskukohaseid ning kvaliteetseid koolitusi nii noortele kui täiskasvanutele.

Koolituste teemad varieeruvad vastavalt vajadusele/nõudlusele ning sihtgruppide huvidele, näiteks laagrikasvataja ja -juhataja koolitus, ürituste korraldamine ja projektijuhtimine, (eri)pedagoogika, mängukoolitus jne. Samuti plaanime edaspidi välja töötada erinevaid skaudioskustel põhinevaid teenuskoolitusi.

Projekti toetussumma oli 9447 eurot ja projekti kestuseks, mille käigus valmis koolituskeskuse arengukava, vormistati olemasolevad koolituskavad, loodi koolitajate andmebaas ning toimus ESÜ liikmetele koolitajate koolitus, oli 01.04.2014-30.04.2015.

ESÜpoolne projektijuht oli Sirje Pool.