Alko ja suitsetamine on OUT

TESA ehk Terve Eesti Sihtasutus viis projekti “Joome poole vähem!” raames ellu üleriigilise alkoholivastase sotsiaalkampaania eesmärgiga vähendada riskikäitumist, parandada rahvatervist ja edendada tervislikke eluviise.

Projekt jagunes sihtgrupiti kolmeks tegevuste kogumiks – laiem avalikkus (sõnum „Joome poole vähem“), noored vanuses 11-18 eluaastat (sõnum „Alko ja suitsetamine on OUT“) ning lapsevanemad (sõnum „Sõltuvusained ja lapse areng.“). Kõigi tegevuste koordineeritud eesmärk oli muuta Eestis valitsevad sotsiaalseid norme alkoholijoomisega seoses vähendades järk-järgult tolerantsust 1) purju joomise ning 2) alaealiste alkoholi ja tubaka tarvitamine suhtes.

Projekti laiem eesmärk oli ellu kutsuda kasvav sotsiaalne liikumine, mis mõjutab alkoholi tarbimist puudutavaid kirjutamata ja ka kirjutatud reegleid inimeste lähikonnas, organisatsioonides ja ka kohalikus kogukonnas ka edaspidi. Normatiivse keskkonna muutus võib tulevikus mõjutada ka ühiskonna suhtumist alkoholipoliitikasse ning edu korral viia alkoholi tarbimise ning sellest tulenevate kahjude (depressioon, suremus, kuritegevus) vähenemiseni.

Projekti partneriteks olid Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Väitlusselts, SA Domus Dorpatensis, Eesti Skautide Ühing ning Perekeskus Sina ja Mina.

ESÜ peamiseks rolliks antud projektis oli aidata kaasa noorteorganisatsioonidele mõeldud nn harta väljatöötamises ja korraldada sama dokumendi tutvustamiseks ja ühiseks allkirjastamiseks noorteühingute poolt noorte tervisekäitumiseteemaline konverents. Samuti osalesid skaudivanuses noored projekti raames fookusgrupi intervjuudes.

Norra toetuste kaudu oli rahastanud projekti 221 100 euroga, Eesti riigi kaasfinantseering oli 39 000 eurot. Projekt kestis ajavahemikul 01.09.2014-29.02.2016.

ESÜpoolne projektijuht oli Sirje Pool, kaastegevad ESÜ ENLi kontaktisik Laura Õigus ja Kristjan Pomm.

Projekti leht Facebookis.