Uudised - Eesti Skautide Ühing

Oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel toimusid Tagametsas traditsioonilised sügistalgud, mille raames sai laagrikeskus kenasti talveks kokku pakitud. Ujumissillad said veest välja parvetatud, tamm üles tõstetud, langenud puid koristatud, veetrassid kokku korjatud, jahilossis sai tehtud väiksemaid uste jm parandustöid ja veel palju suuri ning väiksemaid asju.

Skautlemise Meistriklassi esimesed õppepäevad on edukalt möödas ja meie meistritel on jäänud vaid 2 kohtumist. Meistriklassi osalejad on kõik väga erineva taseme, tausta ja huvidega. Paljud on juba kogemustega skaudijuhid, teised alles alustavad või skautlusesse tagasi tulnud algajad. Tulevaste meistrite hulgas on ka omajagu aktiivseid vanemskaute.

Selle aasta Nõupäevadeks sai valmis 2 uut skaudioskust: matkamine ja laagrielu. Mõlemal skaudioskusel on nagu ikka 4 taset, igal tasemel on kindlad nõudmised ja oskused, millele taseme omanik vastama peab.

Iga nelja aasta tagant toimub Maailmajamboree on unustamatu elamus, kuhu tuleb üle 30 000 skaudi üle maailma. Järgmine Maailmajamboree toimub 2019. aastal USAs, Lääne-Virginias Summit Bechtel laagrikohas.

Ka Eestist on sinna oodatud esindusüksus, mis koosneb osalejatest (laagri toimumise ajaks 14-17 aasta vanused skaudid) ja vabatahtlikest (laagri toimumise ajaks täisealised skaudid). NB! Iga skaut saab vaid kord elus osaleda Maailmajamboreele, sest igas laagris on määratud vanusepiirid nelja aasta lõikes.  

09.-10.09.2017 toimusid Tagametsas traditsioonilised Nõupäevad ja samaaegselt ka uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus. Nõupäevadel osales ligi 40 inimest ning kahe päeva jooksul anti ülevaade toimunust ning räägiti tulevikuplaanidest. Nõupäevalistest olid kohapeal esindatud juhid ja noored üksustest Ökoskaudid, Rakvere Skaudid ja Vaeküla Siilikesed, Okaskannel, Tuulemetsa, Tormilind, Keila, TSGM Ilves, Siil ja Põhjala.

Käesoleva aasta 03.-23.augustil toimus USA-s Kajakate juhikoolitus, millest võtsid osa neli Eesti skautlike organisatsioonide esindajat: skaute esindas Killu-Marie Kell, gaide Miia Kraun, kodutütreid Birgit Sitska ja noorkotkaid Romet Pazuhanitš.