Uudised - Eesti Skautide Ühing

Selle aasta Nõupäevadeks sai valmis 2 uut skaudioskust: matkamine ja laagrielu. Mõlemal skaudioskusel on nagu ikka 4 taset, igal tasemel on kindlad nõudmised ja oskused, millele taseme omanik vastama peab.

Iga nelja aasta tagant toimub Maailmajamboree on unustamatu elamus, kuhu tuleb üle 30 000 skaudi üle maailma. Järgmine Maailmajamboree toimub 2019. aastal USAs, Lääne-Virginias Summit Bechtel laagrikohas.

Ka Eestist on sinna oodatud esindusüksus, mis koosneb osalejatest (laagri toimumise ajaks 14-17 aasta vanused skaudid) ja vabatahtlikest (laagri toimumise ajaks täisealised skaudid). NB! Iga skaut saab vaid kord elus osaleda Maailmajamboreele, sest igas laagris on määratud vanusepiirid nelja aasta lõikes.  

09.-10.09.2017 toimusid Tagametsas traditsioonilised Nõupäevad ja samaaegselt ka uutele vabatahtlikele suunatud Metsalaagri koolitus. Nõupäevadel osales ligi 40 inimest ning kahe päeva jooksul anti ülevaade toimunust ning räägiti tulevikuplaanidest. Nõupäevalistest olid kohapeal esindatud juhid ja noored üksustest Ökoskaudid, Rakvere Skaudid ja Vaeküla Siilikesed, Okaskannel, Tuulemetsa, Tormilind, Keila, TSGM Ilves, Siil ja Põhjala.

Käesoleva aasta 03.-23.augustil toimus USA-s Kajakate juhikoolitus, millest võtsid osa neli Eesti skautlike organisatsioonide esindajat: skaute esindas Killu-Marie Kell, gaide Miia Kraun, kodutütreid Birgit Sitska ja noorkotkaid Romet Pazuhanitš.

7.-18. augustil viibisid Eesti Skautide Ühingu välissuhete juht Sander Lillemäe ja  üksuse Okaskannel skaudijuht Birgit Kuuse Aserbaidžaanis, et esindada Eestit 13-ndat korda toimuval Noortefoorumil (Youth Forum) ja 41-st korda toimuval Skautide Maailmakonverentsil (World Scout Conference).

Seekordne ESÜ juhatuse koosolek toimus veidi teistmoodi – kui tavaliselt osalevad juhatuse koosolekul ka peaskaut Kristjan Pomm ning vähemalt üks büroo töötaja, siis 25.-27.08.2017 toimunud koosolekuks kogunesid juhuste kokkulangemise tõttu Saaremaale vaid juhatuse liikmed.