Kevad on ilus aeg, eriti ilus on aga kevad Tagametsas ja lausa imeline on see kevad siis, kui Tagametsas on kokku tulnud uued, vahvad skautlusest huvitatud inimesed. Nimelt toimus 10.-12. mail Uute vabatahtlike metsalaagri koolitus, mis tõi kokku hästi toreda pundi elurõõmsaid ja uudishimulikke inimesi, kes ühel või teisel viisil end Tagametsast leidsid. Üks osa neist olid skautlusega varem põgusalt kokku puutunud tänu oma lastele, kes hundude või skautidena oma tee Tagametsa juba leidnud olid. Teine osa uusi vabatahtlikke tulid aga ilma eriliste eelnevate teadmisteta, nii-öelda tühjade lehtedena, et iseenda jaoks midagi uut avastada. Oli ka vahva skaudijuht, kes algusesse tagasi pöördus, et inspiratsiooni ammutada ning skaudisõber, kes end juba teist korda Metsalaagrist leidis. Kõik nad tulid metsalaagri koolitusele eesmärgiga midagi leida ning kõik nad midagi, isikikult just neid kõnetavat, ka leidsid.

See oli veebruaris, kui võtsime vastu otsuse, et meie kogenud skaudijuhid, kes iganädalaselt noortega tegelevad, omavad piisaval määral praktilist ja teoreetilist pagasit, olles seega piisavalt kompetentsed, et võiksid kaaluda noorsootöötaja kutse taotlemist. Noorsootöötaja kutse omistamine näitab inimese pädevust noortega töötamisel, tema kogemustepagasi suurust ja tegevuse mõtestatust, olles seega laiemalt tuntud kvaliteedinäitaja. Viimasel ajal on märgata, et kohalikud omavalitsused ja teised rahastajad liiguvad suunas, kus toetuse määramisel võib saada otsustavaks meie võimekus noortega tegelejate pädevust tõendada. Noorsootöötaja kutse on selleks sobivaim, tõendades riiklikul tasandil ära skaudijuhi vastavuse kutsestandarile, lisaks hõlmab see ka laagrikasvataja kutset, mis on meil skaudijuhtidena teadupärast vajalik suurlaagrite läbiviimiseks. 

Jüripäeva laager toimus 26.-28. aprill 2019 Haapsalus ning korraldajaks oli sel korral ESÜ kontor. Staabis oli lisaks Karinile, Sirjele ja Nelele ka Margo Sall (Rakvere) ja Sofija Fišer (Narva Meriskaudid). Jüripäeva teemaks oli koostöö ja eesmärgiks oli korraldada üpris kindlates raamides olev üritus veidi teisiti või mõne vimkaga. Laagrist võttis osa 330 inimest.

AGO.. misasi?

Agora on igal aastal toimuv ränduritele suunatud üritus, mida korraldatakse põhimõttel rändurilt-rändurile. Agoral kasutatakse skautlikku meetodit, et arutada probleeme, mida noored oluliseks peavad ning neile ka arutelude käigus lahendusi otsida. Agora on kokkusaamise koht, kus ristuvad erinevate inimeste unistused, tunded, mured ja kogemused. Seal saab neid jagada, üksteist inspireerida, diskussioone arendada, õppida ja õpetada. Agora on mõeldud noortele inimestele uue motivatsiooni andmiseks ning nende ränduritee suunamiseks. ESÜ poolt osales üritusel Svea ja Kristina lipkonnast Ilves.

23. märtsil 2019 toimus Tallinna Skaudimajas ESÜ XXV üldkogu koosolek, kuhu kogunes kokku veidi üle 50 skaudijuhi. Päevakorras vaadati üle ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni aruanne, võeti vastu muudatused põhikirja ja erijuhendite osas, kinnitati 2019. aasta eelarve ning 2019. ja 2020. aasta ürituste kava. Lisaks võeti vastu otsus tõsta ESÜ liikmemaks 2020 majandusaastast 15 eurole

Toimusid ka mitmed valimised. Seoses ametiaja täitumisega valida haldusjuhiks teiseks ametiajaks Marianne Kask (Okaskannel) ning personalijuhiks Katri Pruulmann (TSGM). Lastekaitse usaldusdisikuteks valiti Kristiina Kongo (LSM) ning Sirje Pool (Tormilind). Revisjonikomisjoni liikmena jätkas Jekatrina Beljatskaja (Kaljukassid) ning Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse juhatuse liikmetena Ott Pruulmann (TSGM) ja Ragnar Luup (üksikliige).

 

Möödunud nädala pühapäeval, 3. märtsil sai alguse uus koolitussari „Inspiratsioon“, mille eesmärgiks on pakkuda juhtidele isiklikuks arenguks ja motivatsiooni säilitamiseks vajalikku tuge. Koolitussari on mõeldud eelkõige just täisealistele juhtidele ning käsitletavate teemade osas tuginesime 2018. aasta kevadel läbiviidud koolitusvajaduste uuringus väljatoodule.