Üldkogu 2023

Selleaastane üldkogu oli juhatuse jaoks natukese teistmoodi. Olime aastake toimetanud peaaegu täielikult uues kooseisus nii juhatuse liikmete, kui ka kontori vaates ning kohanemist oli palju. Siiski on rõõm, et palju sai tehtud ja ESÜ on jätkuvalt edasi liikumas. 

Üldkogul oli kohal 36 volinikku. Volinike arvu kinnitas mandaatkomisjoni esimees Annela Jürgenson. Üritust protokollis Sirje Pool ja häältelugemiskomisjonis olid Annela Jürgenson, Mirjam Frey ning Marjette Slabina. 

Üks võimalus, mida me enne ei ole kasutanud, on noorte kaasamine üldkogu juhtimisse. Sel aastal sai tehtud otsus, et anname neile võimaluse kogemusi saada. Mis muud see skautlus on, kui õppimine läbi tegevuse! Selle aasta üldkogu juhtis Merili Silvet, kes võttis oma kogemuse kokku nii: 

„Sel aastal avanes mul suurepärane võimalus mitte osaleda, vaid hoopis juhatada iga-aastast üldkogu, millest ma olin varem kuulnud ainult oma ema ja isa juttude kaudu. Tuleb tunnistada -päris õudne tundus alguses juhtida täiskasvanutest tulvil üritust, eriti veel, kui viisakusreeglites on kirjas, et laps räägib siis, kui kana pissib. Aga võta näpust! Esinema minnes vaadati mulle otsa sõbralike nägudega ning kohe kadus ärevus minu kehast. Pärast seda läksid asjad enam-vähem plaanipäraselt ning lõpus sain skaudimajast minna välja mõttega, et saavutasin täna midagi vägevat! Skautlus on hea keskkond, kus saab ilma ärevuseta uusi asju proovida ning kus leidub tõesti ägedaid inimesi!“ 

Üldkogul kinnitati vajalikud aruanded nagu Revisjoni komisjoni aruanne, 2022. majandusaasta aruanne ja ESÜ juhatuse aruanne. Lisaks, valiti juhatusse uued liikmed, mille üle on mul väga hea meel! Sellest kevadest tööd alustanud juhatuse liikmed on programmijuht Peeter Aleksander Paju, suhtlusjuht Luisa Viisileht ning välisuhetejuht Jaagup Markus Niitvägi, kes vahetas välja Annika Annuse tema ametiaja lõppemise tõttu. Toimusid ka valimised aukohtusse, lastekaitse usaldusisikuks ja EGLESÜ SA-sse.  

Suuremat sorti muudatus, mis sai sisse viidud põhikirja, oli üldkogu volinike vanuse langetamine vanemskaudi ealistele. Sellega anname meie noortele võimaluse rohkem kaasa rääkida juhtimisotsustes. Samuti annab see neile parema arusaama, kuidas käib ühe organisatsiooni juhtimine.  

Aitäh kõigile kaasamõtlejatele ja osalejatele! 

Alati valmis 

Juhatuse esimees Ragnar Luup 

Artikkel avaldati 9.06.2023