PRESSITEADE: Täna algab üle-Eestiline noorte korraldatud skaudilaager Järvamaal Tagametsas

Eesti Skautide Ühing
16.07.2019

Täna algab üle-Eestiline noorte korraldatud skaudilaager Järvamaal Tagametsas. 16.-19. juulil korraldavad noored skaudid Tagametsas metsalaagri “Ma saan hakkama”. Laagrisse tuleb kokku sadakond skauti üle Eesti. Laagri korraldajateks on noored, kellest noorim on 17-aastane.

“Ürituse jooksul on plaanis luua noortele võimalikult head tingimused selleks, et nad julgeks astuda samme iseseisva mõtlemise ja ettevõtlikkuse poole ning tunneks seejuures, et eesmärgid on saavutatavad ning nad saavad ülesannetega hakkama,” võtab laagri eesmärgi kokku 25-aastane laagrijuht Veeda Kala.

Laager algab ühiselt koos osalejatega laagripaiga ülesseadmisega. Avapäeva lõpetab meeleolukas avatseremoonia. Teisest päevast algavad tegevused ja töötoad, kus skautlusele omaselt iga noor ka ise valikuid saab teha. Lisaks kavas olevatele ettevõtlikkuse ja noorte ühiskonnaprotsessides osaluse simulatsioonidele, valisid noored laagri korraldajad läbivaks teemaks ka metsaolukordades hakkamasaamise. Laagri teisel päeval toimuvad töötoad, kus saab harjutada telkmantli ülespanemist ning õppida varjualuste ehitamise teooriat, käepärastest vahenditest veefiltrite tegemist, laagris ohutuse tagamisele mõtlemist, meeskonnatöö abil takistusraja läbimist, matka planeerimist ning veel mõndagi muud. Päeva lõpetab lõkkeõhtu. Laagri kolmandal päeval toimub matk, mille raames osalised saavad õpitud oskusi meeskonnana tegutsedes rakendada. Laagri kolmandal päeval toimub veel traditsiooniks saanud peaskaudi krossijooks. Laager lõpeb 19. juulil lõputseremooniaga.

Laager annab võimaluse noortel õppida nii korraldajana kui osalejana. Noortel korraldajatel on kogenumate skautide toel loodud turvaline keskkond, kus nad saavad ise korraldada, kuid tugi on vajadusel alati olemas. “Tagametsa laagri infojuhi amet annab mulle hea kogemuse ürituste korraldamises ning võimaluse tutvuda paljude vahvate inimestega ning koos nendega õppida,” ütles skaudijuht Sofija Fischer, Narvast. Laagrijuht Veeda Kala võtab laagri eesmärgi kokku: “Laagri korraldajana on mu unistuseks, et laagri järel võiks iga noor minna koju kindla tundega, et ta saab hakkama, misiganes tema unistuseks ka ei oleks.”
Eesti Skautide Ühing on osa rahvusvahelisest noorteliikumisest, mille eesmärgiks on põnevate tegevuste kaudu anda noortele võimalus enesearenguks ja toetada noorte sirgumist aktiivseteks kogukonna liikmeteks. Ühing on 1200 liikmega riigi üks suurimaid ning eelmisel aastal korraldatud Emori uuringu põhjal ka tuntuim noorteorganisatsioon.