‘Täituvad unistused ja kuninglik tunnustus’ ehk liitu Arengupreemia programmiga

Hei, skaudijuht!

Kutsun Sind ja kõiki 14-24-aastaseid noori täiendama oma skautlikku kogemust Arengupreemia programmis osalemisega!

Tegemist on Inglismaalt pärit *noorte arengule* suunatud programmiga, mille eesmärk on sarnaselt skautlusega toetada isiksuse kujunemist ning pakkuda võimalust tugevdada oma oskusi ning õppida end paremini tundma. See omakorda valmistab Sind ette edasiseks eluks ning suurendab võimalusi tööturul silma paista.

Millest Sa unistad? Mida tahad osata? Kuhu tahad minna?

Ingliskeelse nimega The Duke of Edinburgh’s International Award <https://intaward.org/> (The Award) erineb skautlusest selle poolest, et programmis on *kolm taset* (pronks, hõbe, kuld) ning osaleja saab seada endale* individuaalseid eesmärke* kolmes valdkonnas (oskused, füüsiline tegevus, vabatahtlik tegevus) ja ühtlasi teha teiste osalejatega *koostööd* rännaku (Adventurous Journey) planeerimisel. Lisaks on osalejal kogu programmis osalemise aja jooksul *mentor*, kes aitab valida eesmärke ja toetab nende saavutamist. Iga taseme läbimisel on osaleja välja teeninud tunnustuse, mis antakse üle *kuninglikul tseremoonial *kas Eestis või Buckinghami palees Inglismaal.

P.S. Programmis osalemine on ESÜ liikmetele *tasuta* ja eesmärke saab ühildada skautluses plaanitud tegevustega ning siduda muude hobidega ilma, et tekiks lisakohustusi.

Kui oled vanem kui 24, aga tahaksid ka osaleda, siis oled oodatud liituma mentorina (Award Leader), kes saab noorte arengule vahetult kaasa elada ja neid eesmärkide saavutamise nimel toetada. Omalt poolt koolitame Su välja ja toetame omakorda Sind!

ESÜ on *ainus* DofE International Awardi litsentsikandja Eestis – kasutagem võimalust!

Kirjuta mulle arengupreemia@skaut.ee või Arengupreemia <https://www.facebook.com/arengupreemia> lehe postkasti.

Talvi Põldma
ESÜ Arengupreemia projektijuht