Projektikonkurss “Mõtetest tegudeni”

Avatud on iga-aastane projektikonkurss “Mõtetest tegudeni”. Teemaks on sel korral “kasv” – ESÜ kasv saab alguse iga üksuse kasvust, seega mõelge, kuidas ja mida saaksite teie ise ära teha, selleks, et toetada organisatsiooni kasvu. Koondage oma üksuse noored ja kaasake neid projektide kirjutamisse, sest just nii saavad nad väärtuslikke ning uusi kogemusi. 

Taotluse esitamise tähtaeg on 31.03.2022.
NB! Eelinfoks, et ESÜ&EGL SA kuulutab kevadel samuti välja taotlusvooru skautidele ja gaididele, seega jälgi infot!

Taotlused jagame kolme vooru:
1. Projektid, mis aitavad kaasa üksuse/maleva tegevusele (nt varustus, sümboolika, koolitused, laagrid, ruumi üürimised, administratiivkulu jms).
2. Projektid, mis aitavad kaasa aasta teemale “Kasv” ehk ettevõtmised, mis toetaksid seda mõtet.
3. Projektid, kus soovitakse minna välismaale skautide laagrisse. Välissõitude puhul tuleks arvestada, et toetussumma on maksimaalselt 30€/inimene kogu välismaa reisi vältel.

Lisainfo laagri korraldamiseks Tagametsas:
2022. aastal katsetame uue ideega, kus juuli kaks viimast nädalat (18.-31.07.2022) on Tagametsas nn skaudinädalad. Idee mõte on selles, et need nädalad on kalendris juba pikalt ette teada, et see aeg on Tagametsas võimalik skaudiüritusi korraldada, olgu selleks siis üksuse laager või mõni muu kokkusaamine. Kuna laagriplatse on laagrialal mitu, siis saavad seal ka näiteks kolm üksust korraga oma üksuse laagreid läbi viia ja mingi osa oma laagri programmist siis ka soovi korral ühildada, näiteks teha kõik koos suurem lõkkeõhtu või matkamäng. Nii oleks see ka justkui Tagametsa minijamboree. Üks üksus saab skaudinädalate ajal Tagametsas olla kuni nädala. Üksustele on nendel kahel nädalal Tagametsa laagriala (ja vajadusel jahilossi I korruse köögi külmikute/köögi/I korruse saali) kasutamine tasuta. Kui soovid oma üksusega skaudinädalatel Tagametsa tulla, anna sellest teada tagametsa@skaut.ee.

Muul ajal oma skaudiüritust Tagametsas tehes tuleb selle eest tasuda, kuna alates 2018. aastast kehtib Tagametsa laagriala renditasu ka skaudiüksustele, kuid ESÜ on valmis seda “Mõtetest Tegudeni” projektikonkursi kaudu vajadusel toetama. Kui plaanid teha oma üritust Tagametsas muul ajal kui 18.-31.07.2022, vaata palun vabu aegu Tagametsa kodulehel  olevast kalendrist, tee broneering (tagametsa@skaut.ee) ning kui oled saanud broneeringu kinnituse, kirjuta hinnakirja alusel (hinnakiri Eesti Skautide Ühingu ja üksuste üritusteks) selle kohta ESÜle vajadusel “Mõtetest Tegudeni” taotlus.

Vastutasuks ootame igalt üksuselt abi talgutööde korras – Tagametsa meeskond teeb valmis talgutööde nimekirja ja iga üksus saab siis omale sealt mõne töö, mis tuleks oma laagri jooksul ära teha.

Vajalik info projektikonkursi kohta:
1. Võimalik on esitada projekte, mis on juba toimunud alates 01.01.2022. Vajalik on, et alles oleksid kuludokumendid/arved, mille alusel saaksite toetuse kätte.
2. Vastavalt projektile määrab ESÜ juhatus aruande tähtaja, millest tuleb ka kinni pidada. Reeglina on aruande esitamise tähtaeg 30 päeva pärast projekti tegevuse lõppu.

Taotluse ankeedi leiate veebilehelt liikme kategooria alt – https://skaut.ee/liikmele/motetesttegudeni/

Otsustest taotlejatele püüame teada anda aprillikuus.