PRESSITEADE: Noorteühingud kingivad asenduskodude noortele meeleoluka päeva

Eesti Skautide Ühing koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu ja Asenduskodude Laste Liiduga kutsuvad noorteorganisatsioone ning asenduskodusid võtma osa koostööprojektist “Noorteühingu päev asenduskodus” (NYPAK). Alates veebruarist 2020 pakutakse kõikidele asenduskodudele võimalust kutsuda aasta jooksul külla üks noorteühing, kes ühes laste ja noortega viib läbi päevase hariva, kaasava ja lõbusa tegevuse.

NYPAKi puhul on tegemist heategevusliku ettevõtmisega, mille eesmärk on pakkuda asenduskodudes olevatele noortele võimalust veeta lõbus ja hariv päev mõne noorteorganisatsiooniga ning tutvustada asenduskodudes olevatele lastele ja noortele erinevaid noorteorganisatsioone ja nende tegevust, arendades sealjuures koostööd asenduskodude ja riiklike kui ka regionaalsete noorteühenduste vahel.

“Parim kingitus on ühiselt veedetud aeg, mida loodame üheskoos teiste noorteorganisatsioonidega asenduskodudes olevatele lastele pakkuda,” sõnas Eesti Skautide Ühingu suhtlusjuht Kristjan Tedremaa. Tedremaa lisas, et kindlasti on programmil potentsiaal kasvada aastatega suuremaks, et suurem hulk asenduskodudes olevaid noori saaks osa noorteühingute tegevusest.

“Loodame, et antud projektiga on võimalik kohalikes omavalitsuses noortele pakkuda üha rohkem võimalusi. Koostöö asenduskodude ja noorteühingute vahel annab noortele võimaluse õppida midagi uut läbi mitteformaalse ning toetava keskkonna,” lisas Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Mikk Tarros.

“Julgustame asenduskodusid seda võimalust kasutama. Olen oma töös näinud, et lastel on uute ja põnevate tegevuste vastu suur huvi. Just tänu sellele projektile võib mõni noor leida endale arendava hobi või ühenduse, kus tegutseda,” lausus Asenduskodu Laste Liidu tegevjuht Valle Morel.

Projektist huvitatud asenduskodud ning noorteühingud saavad lisainfot programmis osalemise ja registreerimise kohta Eesti Skautide Ühingu kodulehelt skaut.ee või Eesti Noorteühenduste Liidu kodulehelt: https://enl.ee/projekt/paevasenduskodus/

Lisainfo:
Kristjan Tedremaa
suhtlusjuht
Eesti Skautide Ühing
kristjantedremaa@gmail.com
53324922

Mikk Tarros
juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
mikk@enl.ee
55697391

Valle Morel
tegevjuht
Eesti Asenduskodude Laste Liit
valle@lasteliit.ee