Piirkondlike üksuste tugiisik Monika

Minu nimi on Monika, aga skautluses teavad enamus mind nimega Monza. Liitusin skautlusega 9-aastasena aastal 1993, seega olen läbi käinud kõik etapid – hundust vanemskaudini ja 17-aastaselt hundujuhist kuni lõpuks lipkonnajuhini välja. Olen korraldanud palju laagreid, matku, olnud projektijuht Eesti skautlus 100 üritustele ning viimased kaks ja pool aastat ESÜ programmijuht.

Меня зовут Моника, среди скаутов обычно меня называют «Monza». Я пришла в скаутинг в 1993 году в возрасте 9 лет и прошла весь путь от волчонка до старшего скаута и далее от руководителя патруля до руководителя отряда. Я провела множество лагерей и походов, была руководителем проекта «Eesti skautlus 100» (100 лет скаутам Эстонии), а также последние 2.5 года ответственной за программу ЭСО.

Lisaks skautlusele on mu suur rõõm laulmine – laulan iganädalaselt Suurupi naiskooris Meretule ja igapäevaselt ilmselt igal pool nii, et ise ei pane tähelegi. Elan Tallinna lähedal, Suurupis, oma majas ning olen 14-aastase skaudi ema. Vabal ajal renoveerin maja või veedan aega pere ja sõpradega.

Помимо скаутинга мне нравится петь и я состою в женском хоре Meretule. Живу недалеко от Таллинна, в Суурупи, в своем доме с 14-летней дочкой-скаутом. В свободное время перестраиваю дом, провожу время с семьей и друзьями.

Minu roll üksuste tugiisikuna on, nagu ametinimetuski ütleb, olla toetaja kõikidele Eesti skaudiüksustele. Esimesed plaanid on suhelda eraldi kõikide üksuste juhtidega ja kaardistada, mis on hästi ning millega oleks abi vaja. Kui see selge, siis saab hakata tegutsema ruumide leidmisega, juhtide leidmisega, toetuste otsimisega ja kõigega, mida kaardistamisel selgus, et vaja on.

Minu juurde võib julgelt pöörduda e-mailil monika@skaut.ee, telefoni teel või Skype/Messenger/Viber vahendusel.

Моей новой ролью будет помогать и поддерживать все скаутские отряды Эстонии. Для начала хочу пообщаться с руководителями всех отрядов и отметить что хорошо, а с чем надо помочь. Когда это будет готово, начну заниматься помощью в поисках помещений, новых руководителей, спонсоров и всем остальным, что понадобится.

Со мной можно смело связаться по э-мейлу  monika@skaut.ee, телефону, Скайпу, в Messenger или Viber.