Mõtted ja sammud tuleviku suunas ehk 16. Euroopa skautide ja gaidide ühine konverents

Seekordsel 16. korda toimunud ühisel konverentsil ning seal hulgas 23. korda aset leidnud skautide konverentsil osalesid ESÜ välissuhete juht Sander Lillemäe ning tema tiimi liige Annika Annus. Konverents toimus 24.-28. august 2019. 5 tegusat päeva, kohal skaudid-gaidid kõigist Euroopa riikidest, hääletuseansid ja arutlussessioonid, põnevad vestlused, uued tutvused ja Euroopa komitee kandidaatidega tutvumine – kõike seda ja veel rohkemat pakkus Horvaatia skautide võõrustatud kohtumine Splitis

Konverents algas Horvaatia kultuurihõngulise avatseremooniaga vabas õhus, kus õnneks pärast päikeseloojangut juba üsna talutav temperatuur oli. Lavale astusid nii tähtsad skaudid kui ka väljaspoolt tervitama tulnud isikud ning kuulda sai traditsioonilist Horvaatia muusikat. 

Teisel päeval hakkas konverents pihta gaididel-skautidel ühiselt ning oli võimalus tutvuda ja vestelda nii Euroopa gaidide kui ka skautide komitee kandidaatidega. Mõlemas komitees on 6 kohta, gaididel oli sel korral täpselt 6 kandidaati, kuid skautidel 10 kandidaati kuuele kohale. Kõik kandidaadid andsid endast parima, et intigreerivatele, keerulistele ja vahel ka üllatuslikele küsimustele parimaid vastuseid anda. 

Skautide eraldises osas vaadati tagasi möödunud kolmele aastale, mis selle aja jooksul Euroopa skautluses toimus, milliseid edusamme tehti ning kuidas komitee oma ülesannetega hakkama sai.

Järgnevatel päevadel arutleti tuleva kolme aasta arengukava üle, tutvuti Maailma Skaudiorganisatsiooni tugiteenustega, osaleti põnevates diskussioonides ja töötubades. Programmi vahele pikitud kohvipausid täitsid energiavarusid ja pakkusid võimalust uute tutvuste loomiseks. Veel heideti pilk lähitulevikus toimuvatele rahvusvahelistele üritustele, jagati parimad kogemusi, hääletati resolutsioonide ja ettepanekute poolt ning valiti uue Euroopa komitee liikmed. 

Uued komitee liikmed on:

Elena Sinkevičiūtė (Leedu)
Joaquim Castro de Freitas (Portugal)
Julijana Daskalov (Põhja-Makedoonia)
Lars Kramm (Saksamaa)
Martin Persson (Rootsi)
Matthias Gerth (Šveits)

Skautide-gaidide ühises osas arutleti, kuidas edaspidi veelgi tihedamalt ja efektiivsemalt koostööd teha. Ühised üritused ja projektid on aset leidnud juba pikemat aega, kuid et koostöö veelgi viljakam oleks, võeti eduka häääletusega vastu vastastikuse mõistmise memorandum, mis ühistegevusele tugevama alustala asetab. 

Skautliku energia üleval hoidmiseks pakkusid Horvaatia skaudid vahvaid õhtuprogramme. Avatseremoonial toimus skautlik lõkkeõhtu. Muidugi ei puudunud ka traditsiooniline rahvusvaheline õhtu, kus kõiki erinevaid kultuure nii otses kui ka kaudses mõttes maitsta sai. Võistlushimulisi tõmbas rootslaste IKEA tooli kokkupanemisvõistlus, veidrate maitsete armastajaid võlusid Põhjamaade lagritsad ning austerlased õpetasid teisi Viini valssi tantsima. Kolmas õhtu oli sisustatud väljasõiduga kindlusesse, kus osa filmist „Troonidemäng“ on filmitud, ning horvaatia kultuuri paremini tundma õppimisega. 

Kokkuvõttes võib öelda, et konverents pakkus olulist sisendit regiooni tulevikku, võimalust rahvusvahelise skaudivõrgustiku loomiseks ja teiste edust õppimiseks. 

Konverentsil osalemist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning skautluse Euroopa regioon

Annika Annus
Välissuhete tiim