Mõtetest tegudeni

On taas aeg projektikonkursiks „Mõtetest tegudeni“.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15.04.2021. Selle aasta teema on “Leian oma tee”. Eelkõige ootame, et noored ise kirjutaksid projekte, et nad saaksid kogemust.

Taotlused jagame kolme vooru:

  1. Projektid, mis aitavad kaasa üksuse/maleva tegevusele (nt varustus, sümboolika, koolitused, laagrid, ruumi üürimised, administratiivkulu jms).
  2. Projektid, mis aitavad kaasa aasta teemale “Leian oma tee” ehk ettevõtmised, mis toetaksid seda mõtet.
  3. Projektid, kus soovitakse minna välismaale skautide laagrisse. Välissõitude puhul tuleks arvestada, et toetussumma on maksimaalselt 30€/inimene kogu välismaa reisi vältel.

Alates 2018. aastast kehtib Tagametsa laagriala renditasu ka skaudiüksustele, kuid ESÜ on valmis seda “Mõtetest tegudeni” projektikonkursi kaudu vajadusel toetama. Kui plaanid teha oma üritust Tagametsas, vaata palun vabu aegu Tagametsa kodulehel olevast kalendrist, tee broneering ning kui oled saanud broneeringu kinnituse, kirjuta hinnakirja alusel (hinnakiri Eesti Skautide Ühingu ja üksuste üritusteks) selle kohta ESÜle vajadusel “Mõtetest tegudeni” taotlus.

Vajalik info projektikonkursi kohta:

1. Võimalik on esitada projekte, mis on juba toimunud alates 01.01.2021. Vajalik on, et alles oleksid kuludokumendid/arved, mille alusel saaksite toetuse kätte.
2. Vastavalt projektile määrab ESÜ juhatus aruande tähtaja, millest tuleb ka kinni pidada! Reeglina on aruande esitamise tähtaeg 30 päeva pärast projekti tegevuse lõppu.

Taotluse ankeet on juhtidele saadetud kirja manuses. Otsustest taotlejatele anname teada maikuus.