Mõtetest tegudeni projektikonkurss 2020

Head ESÜ skaudijuhid!

Kuulutame taas välja „Mõtetest tegudeni“ projektikonkursi.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15.05.2020.

Selle aasta teema on “Skaudijuhi silmad särama”.

Taotlused jagame kolme vooru:

  1. Projektid, mis aitavad kaasa üksuse/maleva tegevusele (nt varustus, sümboolika, koolitused, laagrid, ruumi üürimised, administratiivkulu jms);
  2. Projektid, kus korraldatakse ühine laager üksuste/malevate vahel.
  3. Projektid, kus soovitakse minna välismaale skautide laagrisse. Välissõitude puhul tuleks arvestada, et toetussumma on maksimaalselt 30€/inimene kogu välismaa reisi vältel.

Alates 2018. aastast kehtib Tagametsa laagriala renditasu ka skaudiüksustele, kuid ESÜ on valmis seda “Mõtetest tegudeni” projektikonkursi kaudu vajadusel toetama. Kui plaanid teha oma üritust Tagametsas, vaata palun vabu aegu Tagametsa kodulehel www.tagametsa.ee olevast kalendrist, tee broneering ning kui oled saanud broneeringu kinnituse, kirjuta hinnakirja alusel (hinnakiri Eesti Skautide Ühingu ja üksuste üritusteks) selle kohta ESÜle vajadusel “Mõtetest tegudeni” taotlus.

Vajalikinfo projektikonkursi kohta:

  1. Võimalik on esitada projekte, mis on juba toimunud alates 01.01.2020. Vajalik on, et alles oleksid kuludokumendid/arved, mille alusel saaksite toetuse kätte.
  2. Vastavalt projektile määrab ESÜ juhatus aruande tähtaja, millest tuleb ka kinni pidada. Reeglina on aruande esitamise tähtaeg 30 päeva pärast projekti tegevuse lõppu.

Taotluse ankeedi saate meie finantsjuhilt kirjutates tema e-mailile finants@skaut.ee.

Otsustest taotlejatele püüame teada anda maikuus.

“The most worth-while thing is to try to put happiness into the lives of others.” Robert Baden-Powell