Meenutusi rahuhariduse koolituselt

Rahu on protsess, mille nimel me peame kõik aktiivselt töötama. Just need sõnad jäid mind saatma 21.–26. märtsil Riias toimunud Skautide Maailmaorganisatsiooni korraldatud rahuhariduse koolituselt. Minule oli see esimene WOSMi koolitus. Olin varem kuulnud, et WOSMi üritused on väga hästi korraldatud, seega olid ootused suured. Ja ega ma pidanudki pettuma.

Esimesel päeval ootasime osalejate saabumist Riia kesklinnast teisele poole Daugavat jäävasse Bellevue hotelli, õhtuks olid osalejad koos ja algas avamistseremoonia. Skautidele omaselt tehti sissejuhatus kiire lavastusena, mis andis osalejatele aimu, mida koolituselt oodata.WOSM on rahuhariduse õpetamisel võtnud kasutusele vihmavarju kõikekatva metafoori (koolituse läbijad saavad õiguse vormil just sellist märki kanda). Vihmavari jaotub omakorda kuueks skautidele oluliseks osaks: mitmekesisus ja kaasatus (Diversity and Inclusion, D&I), dialoog (Dialogue), inimõigused (Human Rights, HR), eemal ohust (Safe from Harm), huvikaitse (Advocacy), humanitaartegevus (Humanitarian Action, HA).

Koolitust alustasime sellest, et kordasime üle skautluse põhimõtted, mille järgi on meie tegemistest oodatud osa saama kõik inimesed. Praktikas võib nende võimaluste tagamine olla kohati keeruline, küll aga võiks vähemalt skautluses lähtuda sellest, et erinevused rikastavad ega anna kunagi alust teist inimest diskrimineerida. Seejärel saime kiire ülevaate inimõiguste olemusest. Miks, kuidas ja kellele on need loodud? Miks on need nii tähtsad ja kuidas on lood nende õiguste maksma panemisega? Dialoogi osas tegime läbi 45minutilise mängu, kus osalejad jaotusid kahte ringi: sisemises ringis istujad said esmalt 20 minutit, et vabalt omavahel ringis arutleda nendele skautluses olulistel teemadel, ning välises ringis istujate ülesanne oli hiljem analüüsida öeldut. Siis ringid vahetusid. Selline keskkond andis kõigile võimaluse vabalt ja segamatult omi mõtteid avaldada. Dialoogi puhul ei otsi me paremat argumentatsiooni, vaid üritame avada turvalises keskonnas kõiki mõtteid. Oluline on olla aktiivne kuulaja, jätta peale surumata oma arvamus ja lihtsalt rääkida sellest, mida päriselt tuntakse.

Maailmas kõiki skaute siduvate skaudiseaduste eesmärk on luua igale skaudile keskkond, kus neil on turvaline jääda iseendaks, luua keskkond, kus katsetada, kartmata teiste hukkamõistu. Just mõistmine ja avatus aitavad ühel skaudil olla parem inimene.

Suurem valdkond, mida käsitlesime, oli huvikaitse: kuidas skautide sõnumit edukalt levitada ja kuidas laiemalt ühiskonnas meie väärtuste eest seista. See on vast üks keerukamaid teemasid, millega skaudid kokku puutuvad … Kui tihti tuleb argielus ette olukordi, kus tuleb vastata küsimusele: kes need skaudid on ja mida nad üldse teevad? Sellises olukorras ei tohi arg olla; hea sissejuhatav vastus võiks kõlada näiteks nii: „Skaudid on 173 riigis tegutsev noorteorganisatsioon, millel on üle 57 miljoni liikme. Meid kõiki ühendavad samad väärtused ja eesmärk luua paremat maailma.“ Just julgus tunnistada, kes me oleme, on meie suurim tugevus. Sealt saad juba edasi minna teemade juurde, mille puhul ennast ise kõige paremini tunned. Valdkondi, kus me tegutseme, on väga palju ja põnevaid lugusid, mida jutustada, korjab iga eluaegne skaut palju. Just eluaegsus on lahutamatu osa meie skauditraditsioonist, hunduna või skaudina omandatud põhimõtted saadavad meid ka hilisemas töö- ja eraelus.

Ürituse läbiva osana käsitlesime ka Ukrainas toimuvat. Rõõm on tõdeda, et Euroopa skaudid on olnud väga aktiivsed ja teinud palju, et abistada sõjakoleduste ohvreid. Just julgus esimesena käed külge panna on midagi, mis skautidele on väga iseloomulik. Kindlasti on pisematel skaudiorganisatsioonidel rahuhariduse ja rahu edendamise valdkonnas kasvuruumi. Mõni suurem organisatsioon teeb rohkem, küll aga tasub neid võtta eeskujuna ja mõelda oma salga/lipkonnaga, mida ise ära teha. Lipud märgivad valdkondi, kus juba tegutsetakse. Kui lippu joonistada veel ei julgenud, siis andis see märku, et selles osas on vaja teha tulevikus pingutusi.

Peale tiheda koolitusprogrammi oli meil võimalus üheskoos avastada Riiat, nautida head sööki, veeta vaba aega uusi tutvusi luues. Mina tutvusin 15 riigi skautidega. Usun, et paljudega neist näen ma juba varsti jälle. Skaudid on ägedad ja meie panus rahu edendamisse on oluline!

-Gregor Pihlak, ökoskaut