Kes töötab kontoris?

Märtsis-aprillis tutvustasime teile vahvaid ja usinaid ESÜ juhatuse liikmeid. Nüüd aga toome teie ette usinad töömesilased ESÜ kontorist.

Liis Kiik . . . 

. . . alustas 2019. aasta augustis täiskohaga tööd programmikoordinaatori ametikohal. Hetkelist olukorda arvestades töötab ta enamasti kodukontoris, kuid kui eluolu normaliseerub, siis on ta igapäevaselt skaudimajas. Varasem kokkupuude skautlusega Liisil puudub.

Liisi peamiseks ülesandeks on ürituste korraldajate toetamine. See tähendab, et tema on see inimene, kes lisab info kodulehele, avab registreerimise, valmistab ette tänukirjad ja diplomid vastavalt korraldaja soovidele. Liis on kogu korraldusprotsessi kõrval, osaleb koosolekutel, toetab korraldajaid teadmistega ning jälgib, et kõik vastaks ESÜ ürituste korraldamise juhendile ning soovitud kvaliteedile. Lisaks toetab Liis ka koolitusjuhti materjalide printimise ja osalejatega suhtlemisega ning tagab, et ürituste ja koolituste aruanded laekuksid õigeaegselt. Lisaks tegeleb Liis ka programmimaterjali ja liikmeskonna halduse, edutuste ja tunnustustega. ESÜle kohaselt tuleb ette ka eriülesandeid alates pildiraamatu kujundamisest kuni rakenduste katsetamiseni välja.

Liis leiab, et tema tööülesanded on vaheldusrikkad, need pakuvad väljakutseid ning mitmekülgseid väljundeid erinevates valdkondades. ESÜs töötamine pakub paindlikkust, kuid samas on kindlad eesmärgid, mis peavad saama täidetud. Probleemide korral saab alati nõu küsida, kõik on toetavad ning kunagi ei jäeta kedagi hätta.
Väljaspool ESÜ töötab Liis ka sulgpallitreenerina. Tööväliselt tegeleb crossfitiga, liigub palju vabas õhus ning vahel tuleb küpsetamise tuhin ka peale.


JUHATUSE ARVATES ON LIIS:

abivalmis, alati rõõmsameelne, ilusa naeratusega, pigem omaette nokitseja, pühendunud, rahulik, sportlik, tasakaalukas, tegus, uudishimulik, vaikne, vastutustundlik.

 

Karin Meikas . . .

. . . tuli ESÜsse tööle 2017. aasta veebruaris ühe vahva projekti raames tugiisikuks. Projekti ootamatu lõpu tõttu oleks ka tööpõli otsa saanud, kuid saatusel olid teised plaanid. Nimelt otsustas tolleaegne programmikoordinaator uued väljakutsed vastu võtta ning Karinil oli võimalus ESÜs tema asemel jätkata. 2019. aastast jäi Karin lapsehoolduspuhkusele, kuid selle aasta alguses võttis osaliselt üle eelmise projektikoordinaatori Nele ülesanded ning on nüüd osalise ajaga tööl tagasi. Karin töötab hetkel kahe tööpäeva jagu tunde nädalas ning enamasti kodukontoris täpselt siis, kui kõige väiksem silmarõõm lubab ehk siis lõunaunede ajal, õhtuti ja ka nädalavahetuseti. Suve on plaanis veel veidi vabamalt võtta, aga alates oktoobrist panustab Karin taas täiskoormusega ning siis juba enamasti ikka tööpäeviti kontoris kohapeal.

Karini peamisteks ülesanneteks on rahastustaotluste ja aruannete kirjutamine, hetkel toetab ta selles osas ka suurlaagrit ning kui on küsimusi FOSE taotlustega, võib samuti julgelt Karini poole pöörduda. Lisaks tegeleb ta kodulehe uudiste, sotsiaalmeedia haldamise ning ka veidi laiemalt kommunikatsiooni valdkonnaga, sügisest lisanduvad ka ESÜ e-uudised. Loomulikult on ESÜ võluks igasugused ootamatud eritähelepanu vajavad projektid ja töögrupid, mis lisavad tööelule vürtsi ja ei lase tegevusel rutiinseks muutuda.

Karin leiab, et ESÜ suurimaks plussiks peale inimeste on paindlikkus. Kõigil on võimalik ise oma tööaega planeerida ning alati on käsil palju erinevaid projekte, milles kaasa lüüa ja seeläbi ennast erinevates valdkondades arendada.
Enne ESÜsse tööletulekut ei teadnud Karin skautlusest mitte midagi, nüüd aga aastate jooksul on ta olnud ka tööväliselt vabatahtlikuna erinevate projektidega seotud – näiteks kaks aastat ERNA Matk staabis infojuhina, 2019. aasta Jüripäeva laagri peakorraldajana, suhtlusmeeskonna liikmena lapsehoolduspuhkuse ajal jne. Skautluse- ja töövälisel ajal panustab Karin oma aega perele ja kodule, kuid armastab ka näiteks jalutada, aias nokitseda, ehitada ning suviti aitab mõtteid tuulutada ka mootorrattasõit.

JUHATUSE ARVATES ON KARIN:

abivalmis, agar, aus, edukas, elurõõmus, hindamatu tagant utsitaja, põhjalik, südamega asja juures, tragi, usin, väsimatu ideede lennutaja, ülimalt asjalik tegutseja, üllatusi täis.

 

 

Monika Ojala . . .

. . . töötab alates 2019. a. oktoobrist täiskohaga ESÜs üksuste tugiisikuna. Füüsiliselt on ta kontoris tavaliselt esmaspäeviti, aga muidu on ta juhtidele olemas täpselt sel ajal kui vaja. Üheks ülesandeks on olla ühenduslüli tegutsevate juhtide, üksuste ja ESÜ juhatuse vahel. Selleks kontakteerub ta aeg-ajalt juhtidega, uurib, kuidas läheb ja jagab teiste tegemiste ning tulevaste ürituste kohta infot. Peale piirangute leevenemist hakkab Monika kindlasti ka üksustel taas külas käima – eesmärgiks on külastada kõiki üksuseid, kes on valmis külalisi vastu võtma. Teiseks suureks töövaldkonnaks on uute juhtide leidmine, kes saaksid aidata olemasolevaid või täitsa uusi üksusi luua. Selleks tarbeks töötab Monika välja materjale, otsib üritusi, kus saaks skautlust tutvustada ning toetab ka suhtlusjuhi tegevust seoses tutvustusmeeskonnaga.

Monikale meeldib töötada ESÜs, sest talle meeldivad inimesed, kes on skaudid või töötavad skautidega. Nad on heatahtlikud, abivalmid ja võtavad enesestmõistetavalt seda, et inimesed õpivad läbi kogemuse ja võivad teha vigu. Monikal on päris pikk skautlik taust, ta on ise skaut alates 1993. aastast, alguses lipkonnas Tondisalu ja seejärel lipkonnas Okaskannel. Ta on olnud nii skaudiprogrammi läbija kui ka hundu- ning skaudijuht. Samuti ürituste korraldaja, meeskonna liige ning üksuse juht ja juhatuse liige. Hetkel on ta lisaks kontoris töötamisele veel hundupesa ja vanemskaudi salga abijuht lipkonnas Okaskannel, samuti lipkonna juhatuse nõuandja lipkonna vanema rollis. Lisaks on ta aeg-ajalt seotud erinevate ürituste korraldamisega, näiteks 2021. aasta suurlaagri all-laagri abijuhi rollis ja ERNA Matka staabis. Lisaks ESÜle töötab Monika ka poole kohaga Fortum CFS Eesti OÜ finantskeskuses klienditoe administraatorina. Väljaspool tööd ja skautlust on suurimaks hobiks laulmine – kord nädalas võtab Monika kõrgeid noote Suurupi naiskooris “Meretule”.

JUHATUSE ARVATES ON MONIKA:

abivalmis, alati aus, detailitäpne, julge, kiire, lahenduste leidja, nii skautliku hingega skaut kui üldse annab leida, punktuaalne, rõõmus, rõõmsameelne, särav, südikas, väga kohusetundlik.

 

 

Sirje Pool . . .

. . . töötab ESÜs alates 2014. aastast. Sirje töötab nelja tööpäeva jagu tunde nädalas ning hetkel enamasti kodukontoris. Maist oktoobrini käib ta ka tihti Tagametsas.
Sirje üheks ülesandeks on Tagametsa administreerimine. See hõlmab nii kohapeal toimetamist kui ka majutusasutuse pidamisega seotud jooksvat asjaajamist. Lisaks tegeleb Sirje skaudimaja lao ja ESÜ varustuse korrashoidmise ja soetamisega, skaudivormide tellimisega jm skaudipoes müügil olevaga, ajakirja Eesti Skaut kokkupanemisega, igapäevaselt ESÜ infopostkasti haldamisega, kokkuleppel ESÜ finantsjuhiga arvete/kuluaruannete tasumisega ja on ESÜs lastekaitse usaldusisikuks. Päris suur osa ajast kulub ka koristus- ja korrastustöödele nii Tagametsas kui skaudimajas.

Sirje leiab, et tööalaselt on üheks kõige suuremaks plussiks paindlik tööaeg ja kuigi väga paljud tööülesanded regulaarselt sarnased, siis tuleb ikkagi sekka ka kõiksugu väljakutseid. Skautluse võlu on läbi aegade olnud see, et kui sul on idee, siis saad selle skautluses koos teistega ja/või teistele korraldades teoks teha. Initsiatiiv on küll üldjuhul karistatav, aga kui sära on silmis seda initsiatiivi ellu viia, siis on kõik teed lahti. Sirje üheks “hobiks” skautluses on hetkel põgenemistoa tüüpi ülesandemängude leiutamine, mida saab ESÜ üritustel ning Tagametsas kasutada.

Sirje on skautlusega seotud alates 2000. aastast. Oma skautlikku teed alustas ta lipkonnas Tormilind hundujuhina. Sealt edasi tulid hundutööala juhi ning hiljem veel infojuhi amet ESÜ juhatuses. Lisaks on ta olnud ERNA Matka ja mitme suurlaagri infomeeskonnas, erinevate hundulaagrite ja ka ühe Jüripäeva korraldustiimis. Tormilinnu lipkonna tegemistele aitab hetkel õige pisut kaasa laekuri rollis. Väljaspool tööd ja skautlust on tema hobideks kodus ja aias toimetamine, talvel uisk ja suusk ning suvel (tõuke)rattaretked ja automatkad.

 

JUHATUSE ARVATES ON SIRJE:

abivalmis; alati kindel tugi; hooliv; kohusetundlik; lahke; mõnusalt tagasihoidlik; rahulik; soe; sõbralik; südamlik; töökas; vaikselt tegutseja, kes jõuab vaatamata sellele siiski kokkuvõttes palju tehtud; väga hea detailide märkaja.