JOTA-JOTI 2022

JOTA-JOTI ehk maailma suurim digitaalne ja raadio skaudiüritus leidis aset veebikeskkonnas 14.-16. oktoobril. Iga-aastaselt osaleb üritusel üle 2 miljoni  skaudi rohkem kui 171st riigist. JOTA-JOTI õpetab noortele 21. sajandi oskuseid ja aktiivseks maailmakodanikuks olemise väärtuseid. Osaleda saavad skaudid kõikjalt maailmast. Üritus võimaldab noortele kontaktide loomist ja suhtlust raadio ning interneti vahendusel. JOTA-JOTI kaasab noori tegevustes, mis arendavad koostööoskust, kultuuridevahelist arusaamist ning vajalikke oskuseid tulevikuks. Ürituse peamiseks suhtluskeeleks on inglise keel.

ESÜst oli osalemas enim liikmeid üksusest Tormilind. Oma kogemust jagab meiega Tormilinnu vanemskaut Ketlin.


Sellel aastal osalesin esimest korda JOTA-JOTI-l. Jah, veider on seda öelda, kuna olen olnud skaut üle kümne aasta, aga tõsi see on! Nüüd, kui ma juhin Tormilinnu skaute, tekkis suurem soov ja vajadus selles osaleda ja selles osalemist korraldada. Võtsime JOTI raames ühendust kuue grupiga ja osalesime üritusel umbes kolm tundi.

Paar nädalat enne ürituse toimumist hakkasin ürituse kohta infot otsima. Lugesin selle kohta erinevaid artikleid ja küsisin nõu osadelt minu skaudisõpradelt. Liitusin ka JOTA-JOTI ülemaailmse FB grupiga, kust otsisin skaudigruppe, kes oleksid nõus minu salkadega videokõne tegema. Sain kontakti jaapanlaste, inglaste, lõuna-aafriklaste ja indoneeslastega.

Osalesime JOTI-l laupäeva pärastlõunal. Minu arust läks meil see päev üpris hästi. Kuigi mõnikord oli probleeme internetiühendusega, saime ikkagi kõikide varasemalt ühendust võetud gruppidega kõnesid teha. Oli väga lahe teada saada, millised on skautluse traditsioonid väljaspool Eestit ning niisama chit-chattida!

Kõige eredamalt jäi meelde jaapanlaste ja lõuna-aafriklastega kohtumine. Enne jaapanlastega kohtumist mõtlesin, et saan suhelda paari inimesega. Reaalsuses istus meie vastas üle kahekümne skaudi-täiskasvanu, seda maskides ja kõik ühes ruumis. Seal oli mingi viirus levikul, kuid ürituste ärajätmise asemel kanti maske. Kuigi enamus sealseid
skaute ei osanud inglise keelt, oli ruumis üks inimene, kes minu ja grupi vahel tõlkis. Oli väga vahva teada saada Jaapani skaudilaagritest ja traditsioonidest.

Samuti oli väga äge rääkida lõuna-aafriklastega. Kohtusime umbes viie inimesega, kes olid kahekümnendates aastates, ning rääkisime nendega niisama juttu. Nad olid väga vahetud ja toredad! Minu suuremate skautide, Sirelitega, olime eelnevalt saanud kontakti ka ühe Soome skautide grupiga, kes otsisid Tallinnast kontakte. Veetsime ka nendega natukene läbi veebi aega ja saime üksteisega rohkem tuttavaks. Soovitan väga sellel üritusel osalemist, kuna sealt on suur võimalus saada kontakte, et ka edaspidi koos midagi ägedat teha! Tore oli saada natuke rohkem tuttavaks ka teiste kultuuridega, nt Jaapani omaga!

-Ketlin, üksuse Tormilind vanemskaut ja juht