Gerli ja Luisa Agoral

Gerli ja Luisa – rändurid TSGMist ja üksusest Okaskannel – osalesid 20.-24. aprillil Põhja-Makedoonias ränduritele mõeldud üritusel Agora. Kaks aastat edasilükatud üritust korraldasid skaudid Islandilt, Hispaaniast, Portugalist, Luksemburgist ja Põhja-Makedooniast. Osalejaid oli umbes 60, kes tulid kokku 20st erinevast Euroopa skaudiorganisatsioonist.

Üheks Agora põhiteemaks läbi mille õpiti, oli “liblikate areng”. Esimese programmipäeva alguses jagati osalejad seitsmeks tiimiks vastavalt nendele määratud väljasurnud liblikaliikide järgi. Ühiselt alustati liblika arengu esimesest etapist ehk munast. Lahendades erinevaid ülesandeid ja ületades katsumusi, läbiti järgnevate päevade jooksul ka teised arengufaasid (röövik, nukk ja valmik), mille kulminatsiooniks oli meie kui liblikate lendu laskmine.

Kõige rohkem rõhku asetati üritusel SDGdele ehk ÜRO 17 säästva arengu eesmärkidele ja nende rakendamisele meie riiklikes skaudiorganisatsioonides.

Lisaks tegelesime SMART meetodi läbi eesmärkide seadmisega tegevusteks ja laagrite korraldamiseks. Õppisime valeuudiseid ära tundma ja end nende eest kaitsma. Agora eelviimasel päeval panustasime Ohridi järve ümbruse korrastamisesse, mis on Euroopa sügavaim järv ja üks seitsmest UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvast iidsest järvest. Selle tegevusega saime ka Ohridi kohalikesse uudistesse.

Meie silmis oli ürituse oluliseimaks väljundiks networking ehk suhtlussidemete loomine.

Olles veetnud suurema osa ajast käies tihedalt läbi teiste osalejatega ning arutades iga organisatsiooni eripärasid, lõime nelja päeva jooksul tugevaid ja kauakestvaid sõprussidemeid. Agoral tekkis üleeuroopaline võrgustik, millele kõik agoralised alati loota saavad, olgu see siis ürituste korraldamisel, Euroopas ringi reisimisel või muude murede jagamisel.

Agora 2022 lõpuks olime teinud esimesed sammud reaalse projekti elluviimise suunas. Unistades suurelt, kuid planeerides realistlikult saime paika detailsed ürituste kavad, mida tulevikus ränduriprogrammide arendamiseks kasutada saame. Kes teab, äkki kasvavad tänavuaastasest Agorast välja tulevase üleeuroopalise ürituse peakorraldajad.
Tervet üritust saab kokku võtta sõnadega “areng”, “unikaalsus” ja “jätkusuutlikkus”. Soovime, et tulevikus saaksid rändurid osa sarnastest kogemustest ja püsiksid skautluse juures, sest võimalusi ise midagi pakkuda, ning samal ajal end jätkuvalt arendada, on tegelikult rohkem kui pealtnäha tundub.

Artikli ja fotode autorid: Gerli Raag ja Luisa Viisileht