ESÜ XXVI üldkogu koosolek

13. juunil 2020 toimus Zoomi vahendusel ESÜ XXVI üldkogu koosolek, kuhu kogunes kokku 50 skaudijuhi ja vabatahtlikku. Päevakorras vaadati üle ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne ning revisjonikomisjoni aruanne, kinnitati 2020. aasta eelarve ning 2020. ja 2021. aasta ürituste kava.

Lisaks toimusid ka mitmed valimised. Seoses ametiaja täitumisega kutsuti juhatuse ametist tagasi välissuhete juht Sander Lillemäe ja majandusjuht Ragnar Luup. Uueks välissuhete juhiks valiti Annika Annus (Põhjala). Majandusjuhi kohale kahjuks kandidaadid puudusid. Programmijuhiks valiti Sigrid Kuuse (Okaskannel) ning suhtlusjuhi kohale kinnitati Kristjan Tedremaa (Läänemaa Skautide Malev). Aukohtu esimehena jätkab Mart Felding (Tormilind) ning aukohtu liikmetena Nele Hendrikson (Tormilind)ja Kristiina Kongo (Läänemaa Skautide Malev). Eesti Gaidide Liidu ja Eesti Skautide Ühingu Sihtasutuse nõukogu liikmena jätkab Mikk Leedjärv (Läänemaa Skautide Malev).

Lisainfo tulevaste ESÜ ürituste kohta:

  • ESÜ25 Tähtpäevlaager jääb ära ning on asendunud üksuste laagritega ESÜ toetusel;
  • Väikesaare toimumise kuupäevad on 14.-16.08.2020 ning toimub Kihnus;
  • ESÜ Nõupäevad toimuvad sel aastal 12.-13.09.2020 erandkorras Tallinnas ning Tänuõhtu 12.09.2020 samuti Tallinnas;
  • Skautlemise Meistriklass 2020 toimub 19.09.2020 Tallinnas, 25.-27.09.2020 Tagametsas ning 10.10.2020 ja 31.10.2020 Tallinnas;
  • Noortekogu toimumise aeg liikus nädal varasemaks ehk on 13.-15.11.2020;
  • Koolitussarja Inspiratsioon aeg muutus kahepäevaseks ehk on nüüd 14.-15.11.2020 ja lisandus üks osa 03.10.2020 kuupäevaga;
  • Järgmise aasta suurlaagri kuupäevadeks on 10.-17.07.2021;
  • Ellujäämismatka korraldajaks 2021 on nõus olema Andres Lillemäe (Rakvere Skaudid).