Annetamistalgud 2022 

Annetamistalgud tulevad taas! 

29. novembril 2022 toimuvad taas #annetamistalgud  ning Eesti Skautide Ühing võtab sündmusest osa juba teist korda.  

Nagu ka eelmine aasta, soovime talgutega tagada vähekindlustatud noorte osaluse ESÜ tegemistes, laagrites ja üritustel. Seega iga tehtud annetus aitab meil toetada kõikide noorte osalemist meie tegevuses! 

Skautluse üks olulisemaid juhtmõtteid on teistega arvestamine ja ühiskondliku kaasatuse parandamine. Raha ei tohi olla takistus ühegi noore võimalusele kasvada, kogeda ja omandada eluks tarvilikku tarkust. Nii kogusime 2021. aasta annetamistalgute raames tänu meie headele toetajatele üle 2000 euro, millega oleme vabastanud pea 50 noort liikmemaksu tasumisest ning toetanud nende üritustel osalemist. Selline kaasatus on võimalik ainult täna headele inimestele, kes mõistavad skautliku kasvatuse väärtust ja soovivad, et iga noor sellest osa saaks.  

Kui soovid lugeda skautluse mõju kohta noore arengule, siis siit leiad 2020. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi läbiviidud mõju-uuringu: üks on kindel, skautlusel on selge positiivne mõju noore enesearengule ja skautlusest saab noor viljaka pinnase, et edaspidi elus edukas olla.  

ESÜ missioonist – pakkuda mitteformaalset haridust, mis toetab noorte arengut ja julgustab noort võtma vastutust – on osa saanud tuhanded Eesti lapsed, kellest paljudest on tänaseks sirgunud aktiivsed ühiskonnaliikmed, kellel pole hirmu, et oma ideede ja mõtete eest alati hea seista. Meie jaoks on oluline, et need väärtused jõuavad iga huvitatud nooreni – selle eesmärgi täitmisel saad just SINA meid aidata. Osale annetajana annetamistalgutel ja toeta skaute, kellel alati võimalik kogu programmist osa saada. 

Ka väike annetus loob noorele suuremaid võimalusi, annetada saad kandes raha Eesti Skautide Ühingu pangakontole. 

Vaata lisaks: SIIT


Ülekande andmed: 

Saaja: MTÜ Eesti Skautide Ühing 

Arveldusarve: EE687700771000674448 

Selgitus: Annetamistalgud