Annetamistalgud 2021

30. novembril 2021 toimuvad annetamistalgud ning sel korral võtame talgutest osa ka meie – Eesti Skautide Ühing. Talgute raames kogume annetusi vähekindlustatud noorte osaluse toetamiseks ESÜ tegemistes, üritustel ja laagrites.

Meil kõigil võib elus ette tulla raskeid hetki, kas pole mitte tore, kui sellest hoolimata on võimalik vähemalt mingiski osas oma tavapärast elu jätkata?
Tahame pakkuda igale noorele võimaluse saada kogemusi ning teadmisi, mida tulevikus kasutada. Aitame kaasa arengule, et temast kasvaks aktiivne ühiskonnaliige, kes tulevikus ka teisi sama headusega aitab.

2020. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi läbiviidud skautluse mõju-uuringust tuleb selgelt välja, et skautlusel on positiivne mõju noorte enesearengule, enesetõhususele ning vajalike teadmiste ja oskuste omandamisele, mis kõik on äärmiselt olulised edaspidises elus edukaks toimetulekuks. Täismahus uuringuraportiga on võimalik tutvuda SIIN.

Oleme seni leidnud võimaluse noori aidata ning soovime ka edaspidi võimaldada igale noorele ESÜ tegemistest osa saada, olenemata sellest, milline on tema perekonna majanduslik seis. Annetustalgute raames saab igaüks kaasa aidata ning ühiselt saame veelgi rohkemaid noori nende arengus ning maailmavaate kujunemises toetada.

Annetusi ootame Eesti Skautide Ühingu pangakontole ning summa suuruse valib iga annetaja ise – iga panus on oluline!

Ülekande andmed:

  • Saaja: MTÜ Eesti Skautide Ühing
  • Arveldusarve: EE581010022049447003
  • Selgitus: Annetamistalgud

PS: 30. novembril, annetamistalgute päeval, hoiame Sind kogunenud annetustega kursis meie sotsiaalmeedia kontode vahendusel (Facebook ja Instagram). Detsembri alguses lisame kogunenud annetuste info siia sama uudise alla ning edaspidi hakkame siia ka üles märkima annetuste kasutamist – nii on võimalus kõigil jälgida, mis tema annetusest saanud on.

AITÄH TOETUSE EEST!

Annetamistalgute kokkuvõte

Annetamistalgute raames kogusime annetusi kokku summas 2050,23 eurot. Annetustest 19% (385 eurot) annetati otse meie pangakontole, 48% (979,02 eurot) läbi Ma Armasta Aidata annetuskeskkonna ning 33% (686,21) lisas Swedbank peale annetamistalguid.

Tahad teada, mis saab Sinu annetusest edasi? Seda saad jälgida siinsamal lehel või Ma armastan Aidata keskkonnas järgnevalt.

  • Iga kord, kui vabastame mõne noore liikmemaksust või üritusel osalemise tasust, siis märgime selle siia lehele.
  • Summad, mis annetati läbi Ma Armastan Aidata keskkonna kasutame noorte algatuste elluviimiseks ja nende puhul anname tagasisidet  keskkonnas oleva blogi kaudu (mine lehele www.armastanaidata.ee, otsi haridusvaldkonna alt üles meie projekt ning keri lehe allserva, sealt leiadki meie blogipostitused).

Liikmemaksust vabastused 2022

  • Veebruaru lõpu seisuga on liikmemaksust vabastatud 28 noort (420 euro väärtuses) ning osaliselt vabastatud veel 20 noort (200 euro väärtuses).