AGORA 2019 – viiepäevane seiklus väikeses vulkaanilinnas

AGO.. misasi?

Agora on igal aastal toimuv ränduritele suunatud üritus, mida korraldatakse põhimõttel rändurilt-rändurile. Agoral kasutatakse skautlikku meetodit, et arutada probleeme, mida noored oluliseks peavad ning neile ka arutelude käigus lahendusi otsida. Agora on kokkusaamise koht, kus ristuvad erinevate inimeste unistused, tunded, mured ja kogemused. Seal saab neid jagada, üksteist inspireerida, diskussioone arendada, õppida ja õpetada. Agora on mõeldud noortele inimestele uue motivatsiooni andmiseks ning nende ränduritee suunamiseks. ESÜ poolt osales üritusel Svea ja Kristina lipkonnast Ilves.

2019. aastal toimus Agora 10. aprillist 14.aprillini Slovakkias Banska Štiavnica linnas, kuhu on rajatud ka skaudikeskus. Banska Štiavnica on üles ehitatud kokkukukkunud vulkaani sisse ning seal saab nautida nii suurepärast arhitektuuri kui ka maalilist loodust.

Esimesed emotsioonid bussis teel Banska Štiavnicasse.

Sellel aastal võttis Agorast osa ligikaudu 50 noort 25st Euroopa riigist. Kõik rändurid jaotati nelja teemagruppi: õhk, tuli, vesi ja maa. Need grupid võeti Agoria legendist, mille kohaselt neli vanemat: Õhk, Tuli, Vesi ja Maa olid kord loonud võimsa impeeriumi, kuid koostöö puudumise ja ahnuse tõttu oli see lagunenud. Nendes gruppides toimusid peaaegu kogu programmi tegevused.

Programm ehk mis me seal siis ikkagi tegime?

Selle aasta Agora keskseks teemaks oli KAE ehk Kestliku Arengu Eesmärgid (ingl Sustainable Development Goals). KAE koosneb 17 eesmärgist, mis üritavad lahendada probleeme nagu vaesus, ebavõrdsus ja halb elukvaliteet. Kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 25. septembril 2015. aastal New Yorgis ÜRO peakorteris toimunud Säästva arengu tippkohtumisel. KAEst rääkisime erinevates suuremates aruteludes ning koostöömängudes. Samuti tegi iga grupp esitluse ühe eesmärgi kohta, niiet saime nendest väga hea ülevaate. 

Linna ja ümbrusega saime tutvuda lühikese matkamängu ning öise orienteerumismängu käigus. Viimase tegi eriti huvitavaks asjaolu, et punktide leidmiseks kasutasime sotsiaalmeediat – saime huvitava viisi, kuidas Messengeri millekski aktiivseks kasutada! 

Loomulikult ei puudunud Agoralt ka rahvusvaheline õhtu. Saime maitsta prantsuse makroone ning Šveitsi šokolaadi, ise pakkusime musta leiba ja Kalevi kompvekke. Õhtu oli täis muusikat – lauldi ja tantsiti kõik üheskoos. Ühe ühise tegevusena tegime ka kogukonnatööd äsja restaureeritud katedraali juures – see näitas meile, kui oluline on koostöö, et asjad sujuksid. 

Iga õhtu lõpus oli tagasiside andmise tund, mis oli väga motiveeriv ja oluline. Meie probleeme ja arvamusi võeti kuulda ning üheskoos suutsime nii oma seikluse veel nauditavamaks muuta. 

Suures plaanis olid kõik tegevused väga põhjalikult läbimõeldud ja ette valmistatud. KAE oli vahepeal meilegi alguses märkamatult põimitud mitmetesse tegevustesse ning programm oli mitmekesine ja huvitav. Väikestes gruppides saime võimaluse üksteist üsna hästi tundma õppida – ürituse lõpuks olime alustanud mitmeid uusi sõprussidemeid. 

Tiim Õhk.
Tiim Tuli.

Mida Agora meile õpetas?

Agora oli koht, kuhu olid kokku tulnud erinevad noored inimesed väga erinevatest riikidest. Meie ühine soov probleeme lahendada andis kõigile võimaluse midagi õppida või teistele õpetada, et koos midagi päriselt muuta.

Kuna peaaegu kogu programm oli üles ehitatud väikestes gruppides koos tegutsemisele, siis oli väga oluline koostöö – teistega arvestamine, kompromisside leidmine ja üksteise aitamine käis iga tegevuse juurde. Grupitegevustes ja suuremates aruteludes saime arendada ka oma argumenteerimise ja arvamuse avaldamise oskust. See oli väga oluline ka esitluste juures. Kuna meie ühiseks keeleks oli valdavalt inglise keel, siis saime praktiseerida inglise keelt ning sealjuures ka suhtlemisoskust. Lisaks enese arendamise võimalustele saime ka palju uusi teadmisi – KAE ja selle valdkonnad, teadmised teiste riikide skaudiprogrammide ja tavade kohta, uued laulud ja mängud.

Kõige olulisem, mis Agora meile andis, on aga uued sõbrad väga mitmetest riikidest. Tulime tagasi väga motiveeritutena, kuna Agoral olid ainult inspireerivad ja huvitavad inimesed, kellelt oli igaühelt midagi kaasa võtta.

Kõigi osalejate nimed Kristina särgi peal.

Üritusel käimist toetas Erasmus+.