42. Skautide Maailmakonverents ja 14. Ülemaailmne Skautide Noortefoorum

Augustikuus leidsid aset kaks kõige olulisemat maailmaskautluse sündmust suuremana kui kunagi varem: 14. Ülemaailmne Skautide Noortefoorum (World Scout Youth Forum) 18-22. augustil üle 700 osalejaga ning 42. Skautide Maailmakonverents (World Scout Conference) 25-29. augustil rohkem kui 2300 osalejaga 170+ riigist. Mõlemad üritused toimusid traditsioonilise ürituse asemele sel korral virtuaalselt, kuid Maailmakonverentsil osaluseks korraldasime koos teiste skaudiorganisatsioonidega ka näost-näkku mini-konverentsi Ungaris. Noortefoorumil osales meie välissuhete juht Annika ning Maailmakonverentsil lisaks Annikale ka välissuhete tiimi liige Jaagup.

Kui räägime skautlusest, siis räägime, kuidas see on ülemaailmne liikumine, räägime Baden-Powellist ja rahvusvahelisest sõprusest. Sellele vaatamata toimub meie igapäevane skautlemine ju ikkagi Eestis oma sõprade ja lähedaste keskel, ning sellises päevast-päeva askeldamises võib meelestki minna, et skautlus tõepoolest on ülemaailmne ja meie Eesti Skautide Ühingki kuulub Skautide Maailmaorganisatsiooni. Välissuhete tiimi ja selle tegevust koordineeriva välissuhete juhi tegevus on hindamatu, sest see on sillaks meie ja maailma vahel. Maailmakonverents toimub iga kolme aasta tagant ning sellest võtavad osa kõik Skautide Maailmaorganisatsiooni kuuluvad organisatsioonid, sel aastal esimest korda ka Afganistaani, Vietnami ja Saalomoni saarte skaudid.

Maailmakonverents on eriti suure tähtsusega, sest seal vastu võetavad otsused mõjutavad ka otseselt ESÜ tegevust tulevikus ja võimalusi noortele ja vanadele skautidele leida endale oluline ala, millesse panustada kas kohalikul tasandil või ülemaailmselt. ESÜ huvide tagamiseks ja edendamiseks teevad Eesti skaudid rahvusvaheliselt tihedamat koostööd Euroopa riikide skautiorganisatsioonidega, kellega meil on sarnased huvid ja taust. Nendeks riikideks lisaks Eestile on Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Ungari ja Slovakkia. Selle koostöögrupi nimi on Cracow grupp, sest just Krakowis leidis aset meie esimene ühine kohtumine. Ühises koostöös on kergem võtta ette uusi katsumusi, langetada otsuseid ja jagada oma kogemusi skautlemises. Lisaks virutaalsele konverentsi programmile pidasime me Ungaris igapäevaselt Cracow grupi arutelusessioone, kus keskendusime konverentsil tõstatud teemadele, jagasime erinevaid vaateid ja arvamusi ning andsime endast parima, et suunata Maailmaskautlust kõige paremasse suunda. Ühine konverentsil osalus võimaldas tuliseid ja põnevaid arutelusid, mida interneti vahendusel oleks olnud keeruline pidada. Konverentsisessioonide vahelisel ajal sai üksteisega jagatud ka erinevaid kogemusi, inspiratsiooni ja häid mõtteid, mida teiste eeskujul oma koduorganisatsioonis rakendada.

Teemad nagu keskkonnasäästlikus, noorte turvalisus skautluses, tolerantsus, kultuuri- ja religioonibarjääride ületamine, noorte kaasatus ja võimestamine, kuid ka just praegu eriti aktuaalse CoVid-19 kriisi mõjud on just need, millele sellel Maailmakonverentsil tähelepanu pöörati. Aset leidsid põnevad arutelud ja otsused, kus iga riigi hääl loeb ja kõigil oli võimalik kaasa rääkida maailma skautluse arengus.

Lisaks valiti uued Skautide Maailmkomitee liikmed:

 • Mr Mehdi Ben Khelil, Tunisia
 • Mr Edward Andrew “Andy” Chapman, United States of America (Komitee esimees)
 • Mr Mori Chi-Kin Cheng, Hong Kong
 • Mr Wayne Adrian Davis, Etioopia
 • Mr Jo Deman, Belgia (Komitee aseesimees)
 • Ms Nika Gorovska, Ukraina
 • Ms Pia Melin Graasbøll, Taani
 • Ms Sarah Rita Kattan, Liibanon (Komitee aseesinaine)
 • Mr Eun Gui Kim, Lõuna-Korea
 • Ms Daiana Neil, Argentiina
 • Ms Christine “Chrissy” Pollithy, Saksamaa
 • Mr Juan Reig, Hispaania

Maailmakomiteesse kuulub 12 liiget ning värskelt valitud komitee on läbi aegade kõige noorem, esindab kõiki 6t maailmaskautluse regiooni ning on sooliselt peaaegu tasakaalus.
Maailmakonverentsile eelnenud Noortefoorumil, mille eesmärk on kaasata 18-26. aastaseid noori skautluse maailmapoliitika kujundamisse, valiti ka 6 noorte esindajat, kes samuti kuuluvad maailmakomitesse, kuid kellel puudub hääleõigus. Nende 6 noore ülesanne on parimal viisil esindada noortearvamust ja anda oma panus maailmaorganisatsiooni juhtimises suunas, mis loob väärtust noorte jaoks.

Need 6 liiget on:

 • Ms Fatima Aliyeva, Aserbaidžaan
 • Ms Yoobinnara Kim, Lõuna-Korea
 • Ms Reese Medina, Belize
 • Mr Alhassan Soltan, Egiptus
 • Mr Maman Lamine Soumana Ide Issa, Nigeeria
 • Ms Melissa Wilm Senna Pinto, Brasiilia

Samuti otsustati tulevate maailmaürituste korraldajariigid:

 • 43. Skautide Maailmakonverents 2024 – Egiptus
 • 17. World Scout Moot 2025 – Portugal
 • 26. Maailmajamboree 2027 – Poola

„Võimalus viibida välismaal erinevate riikide skautide keskel ja koos nendega aega veeta ja arutada skautluse tuleviku üle on ülimalt inspireeriv kogemus ja paneb minu südames pesitseva skautluse leegi aina tugevamalt põlema. Elame ju ometi üha enam globaliseeruvas maailmas ja need probleemid millega erinevad riigid olenemata asukohast või kultuurist silmitsi seisavad on tihti väga sarnased ning just skautlus pakub paljudele neist lahendusi. Riikide vaheline koostöö murede ja rõõmude jagamiseks ning üksteise aitamiseks saab alguse just üritustelt, kus viibivad koos erinevatest riikidest pärit skaudid, kellel on aega ja võimalust omavahel arutleda ja kogemusi vahetada. Samuti avardab see kõigi kohalolijate maailmavaadet ja õpetab tolerantsust ja aktsepteerimist, ning kas pole just see üks skautluse põhilisi eesmärke?“ – Jaagup

Konverentsile minekut toetas KÜSK (Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital SA

Annika ja Jaagup, välissuhete tiim