17. Euroopa Gaidide ja Skautide Konverents

Rahvusvahelistel skaudikonverentsidel osalemine on üks välissuhete juhi ülesannetest ning minu isiklik lemmikosa selle ameti juures. Seega oli mul ülimalt hea meel peale mitut aastat taas skautide ja gaididega kogu Euroopast füüsiliselt ühes kohas kohtuda – meid oli kokku umbes 500!

Seekordne 17. Euroopa Gaidide ja Skautide Konverentsil ning seal hulgas 24. korda aset leidnud skautide konverents leidis aset Rotterdamis, Hollandis. Konvrentsi eesmärgiks on võtta vastu otsused, mis kujundavad skautluse tuleviku Euroopas. Nelja tegusa konverentsi päeva jooksul arutleti tuleva kolme aasta arengukava üle, tutvuti Maailma Skaudiorganisatsiooni tugiteenustega, osaleti põnevates diskussioonides ja töötubades.

Meie jaoks oluline on ka koostöö Cracow grupiga*, sest ühised arutelud aitavad paremini mõista kõike konverentsil toimuvat. Programmi vahele pikitud kohvipausid täitsid energiavarusid ja pakkusid võimalust uute tutvuste loomiseks. Veel heideti pilk lähitulevikus toimuvatele rahvusvahelistele üritustele, jagati parimaid kogemusi, hääletati resolutsioonide ja ettepanekute poolt ning valiti uue Euroopa skaudiregiooni komitee liikmed.

Uued komitee liikmed (2022-2025):

· Matthias Gerth (Komitee esimees) (Šveits)

· Diana Slabu )Komitee ase-esimees) (Rumeenia)

· Jérémy Apert (Prantsusmaa)

· Martin Seemann (Rootsi)

· Boris Vujnović (Horvaatia)

· Wouter Zilverberg (Holland)

ESÜ esindajana paluti minul osaleda paneeldiskussioonil, kus arutleti Euroopa järgmise kolme aasta plaani üle. See oli suurepärane võimalus, et Eesti skautlust nähtavamaks teha, arengukava kohta arvamust avaldada ning tõsta esile teemad, mis meie jaoks olulised on. Vastu võetud Euroopa skaudiregiooni arengukava aastateks 2022-2025 võib kirjeldada sõnadega ”Tugev, innovatiivne, roheline” sest plaani fookuses on skaudiorganisatsioonide toetamine, noorte programmi innovatiivsemaks muutmine ning keskkonnasäästlikuse suurendamine.

Lisaks prioritiseeriti ka noorte kaasamine Euroopa regiooni juhtimisse ja tegevustesse suuremal määral ning toe pakkumine Ukraina skautidele ning ka nendele skaudiorganisatsioonidele, kes tegelevad Ukraina sõjapõgenike abistamisega.

Konverentsilt ei puudunuda ka põnev õhtuprogramm. Teise päeva õhtul toimus igale rahvusvahelisele üritusele tavaks oleva rahvusvaheline õhtu, kus kõik riigid oma kodumaalt kõige paremaid toite, jooke ja traditsioone teistega jagasid. Seekordne rahvusvaheline õhtu toimus vabas õhus ja nägi välja justkui kihav turuplats, kus kõik ühe riigi laua juurest teise juurde jalutasid ja maitsvaid delikatesse ning elavaid vestlusi nautisid. Kolmanda päeva õhtul tutvustasid hollandi skaudid meile natukene nende skautlike ning riigi traditsioone.

Kokkuvõttes võib öelda, et konverents pakkus olulist sisendit regiooni tulevikku, lisa motivatsiooni, võimalust rahvusvahelise skaudivõrgustiku loomiseks ja teiste edust õppimiseks.

Konverentsil osalemist toetas Euroopa skaudiregioon.

– Annika Annus

Välissuhete juht

*Cracow grupp on koostöö grupp, kuhu kuuluvad Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari skaudiorganisatsioonid. Ühistööd tehakse nii konverentsidel kui ka väljaspool, et üksteist toetada, teineteiselt õppida ja oma ühiseid vaateid valjemini väljendada. Ka sel konverentsil kohtuti igapäevaselt ning jagati arvamusi erinevatel konverentsi puudutavatel teemadel.