ESÜ Üldkogu 23.03.2024

Ürituse kuupäev:
23.03.2024
Registreerimise algus:
23.01.2024
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
49
Registreerimise lõpp:
15.03.2024

AEG: 23.03.2024 10:30 – 15:00

KOHT: Glehni loss (Vana-Mustamäe tee 48, Tallinn)

TEGEVUS/EESMÄRK: Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.

OSALEJAD/SIHTGRUPP:  Üldkogule on oodatud kõikide üksuste liikmed alates vanemskaudieast (15+). Registreerida saab volinikuna (info allpool) või külalisena.

AJAKAVA:
10.30–11.00 – Üldkogu volinike ja külaliste registreerimine, kohvilaud
11.00–15.00 – Üldkogu koosolek, vahepeal lõuna.
Ürituse korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas minimaalseid muudatusi.

Esialgne päevakord:

  1. ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne
  2. Revisjonikomisjoni aruanne
  3. Valimised
    1. aasta eelarve kinnitamine
    1. aasta ürituste kava ja 2025. aasta esialgse ürituste kava tutvustamine
  4. ESÜ liikmemaksu kinnitamine
  5. Muud aruanded

REGISTREERIMINE: Et saaksime tellida toitlustuse, palume registreeruda hiljemalt 15.03.2024.

VOLINIKUD: Volinik on vähemalt 15-aastane üksust esindav aktiivne* ESÜ liige. Vastavalt ESÜ põhikirja punktile 8.3. peavad kohalike üksuste juhatused registreerima volinikud üldkoosoleku kokkukutsujale hiljemalt koosoleku alguseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse. Nii volitaja kui volitatav peavad olema aktiivsed ESÜ liikmed.

NB! Volinikud valitakse arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja SKM Kogul on õigus saata Üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik.

Täpsema info üksuste mandaatide kohta saab üksuse juht Monikalt e-kirja teel.

*Aktiivne liige on liige, kes on esitanud liikmeankeedi ning tasunud (või saanud vabastuse) käimasoleva kalendriaasta liikmemaksu.  

VALIMISTE INFO: Eeloleval üldkogul saame valida juhatusse: Peaskauti, Juhatuse esimeest, personalijuhti, majandusjuhti, finantsjuhti ja koolitusjuhti. Lisaks saab ametiaeg läbi lastekaitse usaldusisikul, revisjonikomisjoni esimehel ja liikmel ning EGL ja ESÜ SA nõukogu liikmel.

Töökuulutused lisatakse jooksvalt siia: https://skaut.ee/tookuulutused/

ESÜ liikmetel on õigus esitada valitavatesse ametitesse omapoolseid kandidaate juhatusele kirjalikult vähemalt 40 päeva enne üldkogu koosoleku toimumist. Täiendavaid kandidaate võib esitada hiljemalt kuni 1 nädal enne koosolekut.

OSAVÕTUTASU JA TRANSPORT: Üritus on tasuta. Sõidukulud kompenseeritakse ning toitlustuses arvestatakse 15. märtsiks registreerinutega.
Parkimine: Lossi juures on väga vähe parkimiskohti nii, et võimalusel kasutage ühistransporti (Buss nr 36 peatusesse “Nõmme” või buss nr 10 peatusesse “Tähetorni” või rong peatusesse “Hiiu“). Autoga tulijad palume kopereeruda – tulla 4-5kesi ühe autoga.

LISAINFO/KONTAKT: Ettepanekud ja täpsustavad küsimused on oodatud e-kirjaga skaut@skaut.ee.

TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID: Haridus- ja Teadusministeerium.