Üldkogu 18.03.2023

Ürituse kuupäev:
18.03.2023
Registreerimise algus:
21.01.2023
Kohtade arv:
100
Registreerunud:
44
Registreerimise lõpp:
13.03.2023

TOIMUMISE AEG: 18. märts 2023

ASUKOHT: Tallinn

TEGEVUS/EESMÄRK: Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.

OSALEJAD/SIHTGRUPP:  Üldkogule on oodatud kõikide üksuste volinikud. Volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne* ESÜ liige.    

NB! Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete* liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja SKM kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik.

Täpsema info üksuste mandaatide kohta saab liikmeskonna koordinaatorilt e-kirja teel – annela.jyrgenson@skaut.ee

*Aktiivne liige on liige, kes on esitanud liikmeankeedi ning tasunud (või saanud vabastuse) käimasoleva kalendriaasta liikmemaksu.  

AJAKAVA: Üldkogu koosoleku esialgne päevakord on järgmine:
1.      ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne
2.      Revisjonikomisjoni aruanne
3.      Valimised
4.      2023. aasta eelarve kinnitamine
5.      2023. aasta ürituste kava ja 2024. aasta esialgse ürituste kava kinnitamine
6.      Põhikirja muudatuste kinnitamine
7.      Muud aruanded

• 10.30-11.00 – Kogunemine ja registreerimine üldkogule

• 11.00-13.30 – Üldkogu koosolek

• 13.30-14.15 – Lõuna

• 14.15-15.00 – Üldkogu koosoleku jätkumine

• 15.00 orienteeruv lõpp

REGISTREERIMINE: Üritusele registreerimine on avatud 21. jaanuarist kuni 12. märtsini 2023.

OSAVÕTUTASU: Üritus on tasuta.

TRANSPORT: Üritusele kohale tulemise transpordikulud kaetakse kuluaruande alusel. Samast kandist tulijatel palume koopereeruda.

TOITLUSTUS: Üritusel ootab osalejaid hommikune kohvilaud, pakutakse lõunasööki.

VALIMISTE LISAINFO:
Eeloleval üldkogul saame valida juhatusse: finantsjuhti, suhtlusjuhti, programmijuhti, välissuhete juhti ja koolitusjuhti. Otsitavate töökuulutused täienevad ja lisatakse jooksvalt siia: https://skaut.ee/tookuulutused/
ESÜ liikmetel on õigus esitada valitavatesse ametitesse omapoolseid kandidaate ja muudatusettepanekuid põhikirja osas juhatusele kirjalikult vähemalt 40 päeva (08.02.2023) enne üldkogu koosoleku toimumist. Täiendavaid kandidaate võib esitada hiljemalt kuni 1 nädal (11.03.2023) enne koosolekut.

Hääleõigus üldkogul vastavalt põhikirjale:
8.1 … Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui 10-liikmelistel üksustel ja Skm Kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik.
See tähendab, et kui üksuse liikmete arv on täpsustatud, siis vastavalt liikmete arvule valib üksus endale volinikud, seda

31.12.2021 liikmete seisuga:

  • Alla 10 liikmelise üksuse ja kuni 14 liikme puhul üks volinik.
  • 15-24 liiget – 2 volinikku.
  • 25-34 liiget – 3 volinikku jne.

Täiskasvanud volinik ei pea olema tingimata oma üksusest. St et kui üksusel on nt 32 liiget aga hetkel ajutiselt 2 täiskasvanud juhti, siis kolmanda voliniku võib valida kõikide ESÜ täiskasvanud aktiivsete liikmete seast (näiteks naaberüksuse liige või mõni üksikliige). Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse.
Selleks, et olla ESÜ aktiivseks liikmeks, on vaja et volinikul on makstud jooksva aasta (2022) liikmemaks.

KONTAKT: Ettepanekud ja täpsustavad küsimused on oodatud e-kirjaga skaut@skaut.ee

Mandaatide info – liikmeskonna koordinator annela.jyrgenson@skaut.ee

Registreerimise info – ürituste koordinaator kristi.kajasalu@skaut.ee

TOETAJAD: Haridus ja Teadusministeerium