ESÜ e-Üldkogu koosolek 13.06.2020

Ürituse kuupäev:
13.06.2020
Registreerimise algus:
13.05.2020
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
27
Registreerimise lõpp:
10.06.2020
Asukoht:
Veebis

13. juunil algusega kell 11.00 toimub e-koosolekuna aasta tähtsaim juhtimisüritus Üldkogu, kuhu ootame osalema kõikide ESÜ üksuste volinikke. Seekord kahjuks kokku ei saa ning peame jätma isiklikud kohtumised ja näost-näkku vestlused tähtpäevalaagrisse. Küll aga saame loodetavasti otsused tehtud ja juhatuse aruande ette kantud. Üldkogul osalev volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne ESÜ liige. Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaim juhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ning juhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest. 
SKM Kogu juhatus annab lähipäevil informatsiooni SKM Kogu aastakoosoleku toimumise kohta.

Eesti Skautide Ühingu tähtsaimjuhtimisüritus Üldkogu ootab osalema kõigi ESÜ üksuste volinikke.

AEG: 13. juuni 2020 kell 11.00, registreerimine 10.30-11.00.

KOHT: Seekordne üldkogu toimub elektrooniliselt rakenduses Microsoft Teams. Kõigil osalejatel on vajalik ID-kaardi ja paroolide olemasolu.

OSALEJAD/SIHTGRUPP: Üldkogule on oodatud kõikide üksuste volinikud. Volinik on vähemalt 18-aastane üksust esindav aktiivne ESÜ liige.   
Volinikud valitakse täisealiste aktiivsete liikmete seast kohalikes üksustes arvestuslikult üks volinik kümne liikme kohta, ümardades üksuse liikmete arvu lähima kümneliseni. Väiksematel kui kümneliikmelistel üksustel ja SKM kogul on õigus saata üldkogule hääleõiguslikuna osalema üks volinik. Täpsema info üksuste mandaatide kohta saadab info- ja projektikoordinaator Nele e-kirja teel üksuste juhtidele.

TEGEVUS/EESMÄRK: Üldkogu on Eesti Skautide Ühingu tähtsaimjuhtimisüritus, kus langetatakse organisatsiooni puudutavaid otsuseid ningjuhatus annab ülevaate möödunud aastast ning saabuva aasta plaanidest.  

Üldkogu koosoleku esialgne päevakord onjärgmine:

1.     ESÜ juhatuse ja majandusaasta aruanne
2.     Revisjonikomisjoni aruanne
3.     Valimised
4.     2020. aasta eelarve kinnitamine 
5.     2020. aasta ürituste kava ja 2021. aasta esialgse ürituste kava kinnitamine
6.     Muud aruanded

PÄEVAKAVA:
10.30–11.00 – Üldkogu volinike registreerimine
11.00–14.00 – Üldkogu koosolek

Üritusekorraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas minimaalseid muudatusi.

REGISTREERIMINE: Osalejate registreerimine on avatud kuni 10.06.2020.  Vastavalt ESÜ põhikirja punktile 8.3. peavad kohalike üksuste juhatused registreerima volinikud üldkoosoleku kokkukutsujale hiljemalt koosoleku alguseks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Volinik, kellel ei ole võimalik üldkogu koosolekul osaleda, võib kirjalikult volitada teist täiskasvanud ESÜ liiget hääletama enda eest. Ükski volinik ei või vastu võtta rohkem kui ühe volituse. Nii volitaja kui volitatav peavad olema aktiivsed ESÜ liikmed.

OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta.

LISAINFO: Siim Maripuu, juhatuse esimees, skaut@skaut.ee        

RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium.