Noorte Tegijate Klubi

Ürituse kuupäev:
01.03.2021
Ürituse lõpukuupäev:
31.03.2021

Lükkub edasi ja toimub märtsis.

Käesoleva aasta kevadel on meil taaskord pakkuda üks vahva koolitus skaudiealistele. Nimelt on kokku tulemas Noorte Tegijate klubi, kus noored saavad grupitöö tulemusena vajalikud oskused ja tööriistad, et nende enda soovidest lähtudes planeerida ja korraldada mõni piirkondlik üritus, mis kaasaks ka teisi noori kas salga, üksuse või maleva tasandil. Koolituse tulemusena saame juurde aktiivseid ja ettevõtlikke noori, kes saadavatele teadmistele ja kogemustele tuginedes on suutelised iseseisvalt mitmesuguseid üritusi korraldama nii skautluse siseselt, kui väliselt.

Noorte Tegijate klubi on kokku tulemas juba neljandat aastat järjest ning sel korral on koolitusele oodatud eelkõige vene keelt emakeelena kõnelevad skaudid vanuses 11-14 aastat. Koolitus on kahepäevane, toimub Tallinnas ning niipea, kui selle korraldamiseks loa saame, teavitame üksusi ka otse toimumise kuupäeva osas.