JÄÄB ÄRA! Kriimsilm 16.-18.10.2020

Ürituse kuupäev:
16.10.2020
Ürituse lõpukuupäev:
18.10.2020

Kuna seis COVID-19 nakkusviirusega on Eestis jälle hullemaks minemas, võtsime vastu otsuse mitte üle Eesti lapsi kokku kutsuda ja korraldada laager seekord teisiti. Iga osalev salk viib laagri läbi ise oma kodukandis. Sellest tulenevalt on laagri nimi Kodukandi Kriimsilma laager. Laagri korraldajate poolt valmistatakse ette hulgamisi erinevate mängude, tegevuste jms kirjeldused ning videod, mis lähevad üles kinnisesse Facebooki gruppi (https://www.facebook.com/groups/1067873913630461), aga tegevusi viivad läbi salgajuhid ise.

Laagrisse on oodatud kõik hundusalgad koos oma juhtidega.
ESÜ juhatus on otsustanud anda pearaha iga inimese kohta 25 eurot. Pearaha saab taotleda ühekordselt ja seda saavad kasutada ainult ESÜ aktiivsed liikmed.

Tingimused laagri korraldamisel juhtidele:

  • Enne laagri kulude hüvitamist peab olema esitatud laagriliste nimekiri ning tasutud kõikide laagris osalejate ESÜ 2020 liikmemaks. Kuluaruanded ja arved tasutakse pärast nimekirja saamist.
  • Laagriliste nimekirjad koos tasutud ESÜ liikmemaksudega palun esitada info@skaut.ee.
  • Laagri toimumise aeg on soovituslikult Kriimsilma laagri ajal 16-18.10 2020. Kui tõesti pole võimalik sel ajal laagrit korraldada, siis võib laagri teha kuni novembri lõpuni (sel juhul peate aga oma aruanded kiirelt esitama, et finantsjuht jõuaks nendega enne aasta lõppu tegeleda). Kas te teete laagri ühe-, kahe- või kolmepäevase, on teie enda otsustada.
  • Laagri aruanne koos kuluaruannete/arvetega tuleb esitada 30 päeva pärast laagrit, ehk hiljemalt 19.novembriks aadressile finants@skaut.ee
  • Haigusnähtudega laagris osalemine keelatud.
  • Olemas võiksid olla desinfitseerimisvahendid.
  • Osalemisest tuleb teada anda hiljemalt 9.oktoober