Koolitussari Inspiratsioon – mentorite baaskoolitus 03.10.2020

Ürituse kuupäev:
03.10.2020
Registreerimise algus:
25.08.2020
Kohtade arv:
20
Registreerunud:
8
Registreerimise lõpp:
28.09.2020
Asukoht:
Veebis

Koolitussari Inspiratsioon esitleb: Mentorite baaskoolitus ehk vaderlus skautluses

„Oma aeda on vaja iga päev rohida.” A. Robbins

Läbi iseenda tugevuse saame muuta kellegi maailma. Üksteise toetamine, hoidmine ja mõistmine on iga viljaka koostöö alustalad, mis paneb särama kõigi silmad, kes seda kogevad. Ja ka jagaja silmad 🙂 Kõige selle õppimiseks kutsusime ellu vaderite koolituse, sest me tahame olla homme paremad kui eile. Vaderlusest skautluses on juba pikalt räägitud ja kaua oodatud. Nüüd on see võimalus!

Kellele? Osalema on oodatud kõik täiskasvanud vabatahtlikud ja skaudijuhid, kes tunnevad, et soovivad paremini mõista (uue) inimese toetamist  ja õpetamist, läbi mille saab inimene rakendada oma andeid ja tunda oma töö tähendust. Ühtlasi õpid paremini tundma ka iseennast.

Üksteise paremast mõistmisest

Koolituse eesmärgiks on:

  • Teadvustada mentori rolli ja ülesandeid ühises arenguprotsessis
  • Harjutada mentorile vajalikke erinevaid tehnikaid, mudeleid ja tööriistu
  • Õppida, kuidas juhtida mentorprotsessi ja mentorvestlusi
  • Õppida iseenda tugevusi ja väljakutseid lähtuvalt isiksusetüüpidest

Mentorkoolituse üldpõhimõtted:

  • Mentor, kes siseneb teise inimese arendus- ja mõjutusprotsessi, mõistab, et võtmetähtsusega on tema enda emotsionaalne olek ja hinnanguvabadus
  • Oluline on saavutada usalduslik suhe, mille aluseks on ühine väärtusruum
  • Mentor lähtub mentee teadmistest ja kogemustest, mis läbi reaalsete situatsioonide, tagasiside ja mentori enda teadmistepagasi muudetakse mentee jaoks uuteks väljakutseteks ja teadmisteks, mida on kerge rakendada ellu
  • Mentor väärtustab iseenda pidevat professionaalset ja personaalset arengut
  • Mentorsuhe vajab toimimiseks head keskkonda, mida saavad luua koostööpaar ise, organisatsioon ja ühine arenemissoov

Koolituse teoreetilisteks alusteks on positiivne psühholoogia (A. Maslow, C. Rogers) ja lahenduskeskse mõtteviisi (M. Erickson) teoreetilised põhimõtted.

Toimumise aeg: 03.10.2020 kell 10.00 – 18.00

Toimumise koht: Veebis

Osavõtutasu: 15.-, registreerimine avatud 28. septembrini.

Koolitajad: Eike Tõnismäe ja Signe Tõnismäe

Lisainfo: Personalijuht Katri Pruulmann personal@skaut.ee

Rahastajad ja toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium

Koolitajatest:

Eike Tõnismäe, Intelligentne Grupp OÜ tegevjuht, coach ja koolitaja.

Eike on aktiivne koolitaja, ekpert, mentor ja coach erinevates äri- ja avaliku halduse organisatsioonides. Eike meelisteemad on mentorlus, coachiv juhtimine, enneagramm töökeskkonnas ja coachingus, juht kui liider ja eestvedaja, enesejuhtimine, meeskondade juhtimine ja juhendamine. Lisaks on ta koostanud mitmeid juhendamis- ja mentorprogramme ning töövihikuid.

Eike on lõpetanud Erickson College Internationali ja ICF-i (International Coach Federation-i) poolt akrediteeritud lahenduskeskse coachingu koolitusprogrammi ja omab rahvusvahelist coachingu sertifikaati ja “Professional Coach”.

Eikel on ilmunud koostöös Helle Gerniga Äripäeva kirjastuse kaudu kaks raamatut: „Mentorlus – Jagatud Areng“ (2006) ja „Juhendamine ja Mentorlus“ (2008).

Signe Tõnismäe, Intelligentne Grupp OÜ coach ja koolitaja.

Signe on lõpetanud oma esimese kõrghariduse psühholoogia erialal (Bath Spa Ülikoolis, Suurbritannias) ja täiendanud ennast magistriõppes nii Tartu Ülikoolis (Euroopa Kolledz) kui West Virginia ülikoolis (Ameerika Ühendriikides). Aastal 2013 läbis Signe rahvusvahelise Erickson College Internationali lahenduskeskse coachingu koolitusprogrammi Kanadas “The Art & Science of Coaching” ja omab rahvusvahelist coachingu sertifikaati. Nimetatud 5programm on tunnustatud ülemaailmse professionaalseid coache ühendava organisatsiooni ICF- ipoolt (International Coach Federation). Alates 2012. aastast on Signe aktiivne koolitaja ja ekspert erinevates juhtimise, juhendamise ja coachingu teemalistes programmides. Signe põhilised koolitusteemad: coaching, mentorlus, enneagramm, enesejuhtimine, meeskondade juhtimine ja juhendamine, meeskonnatöö.