E-Jüripäev 23.04.2022

Ürituse kuupäev:
23.04.2022
Registreerimise algus:
01.03.2022
Kohtade arv:
Piiramata
Registreerunud:
49
Registreerimise lõpp:
17.04.2022
Asukoht:
Üle Eesti

MATKA TULEMUSED:

HUNDURADA:
1. Väledad Krõllid (üksus Kunda Krõllid)
2. Tartu hundud (TSGM)
3. Kratid (Tormilind)
SKAUDIRADA – skaudid:
1. Soorebased (Soorebased)
2. Polaarhundid (Pääsusaba)
3. Oravad (Siil)
SKAUDIRADA – vanemskaudid, rändurid ja vanemad:
1. Mummud (TSGM)
2. Silvetid (Tormilind)
3. Staap (Saturn)
MITTELIIKMED (osalesid hundurajal):
1. Galaktika Pingviinid (EGL)
2. Tori Lillekesed (EGL)
3. Kirsikarud 2 (EGL)


E-Jüripäev 2022 – “Matkame maailma paremaks”

AEG: 23.04.2022

KOHT: Üle Eesti.

SIHTGRUPP: Kõik huvilised – nii skaudid kui mitteskaudid. Matkamäng on eesti, vene ja inglise keeles.  Osaleda saab nii üksinda kui meeskonnaga (salgaga, perega, sõpradega). Ühe meeskonna suuruseks saab olla kuni 6 liiget.

TEGEVUS:
E-Jüripäev kutsub Sind tõelisele seiklusele! Vajad vaid nutitelefoni, mobiilset internetti ja matkamistahet ning oledki valmis asuma missioonile. Matka jooksul saad avastada säästva arengu eesmärke, mis on Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) poolt seatud aastaks 2030, et riikide vahelises koostöös maailma paremaks muuta. Ka igaühe teadlikkus neist teemadest on sammuke lähemale nende eesmärkide saavutamisele. Seepärast kutsumegi Sind missioonile: tule koos pere, sõprade või skaudisalgaga, saa osa mõnusast matkamängust ja veeda aega looduses! Matkata saad just seal, kus ise tahad, olgu selleks Sinu lemmikmatkarada, kodukoha tänavad või täitsa uus koht, mida soovid avastada. Matkamängu rakenduseks nutitelefonis on LOQUIZ. Missiooni läbimiseks tuleb läbida kindel distants, vastata küsimustele ja lahendada skautlikke ülesandeid, mis iga teatud läbitud vahemaa tagant Sinu telefoni ekraanile ilmuvad.

Valikus on vastavalt meeskonnaliikmete enamuse vanusele kaks rada:

 • HUNDURADA – 5 km, 11 matkapunkti (vanus kuni 10);
 • SKAUDIRADA – 10 km, 14 matkapunkti (vanus 11+).

Rajad on avatud 23.04.2022 kell 9.00-16.00.

Parimaid ootavad auhinnad!

REGISTREERIMINE: Registreerimine toimub siinsamas e-Jüripäeva ürituse lehel. Registreerimine algab 01.03.2022 ja lõpeb 17.04.2022.

OSAVÕTUTASU:

 • ESÜ liikmetele – tasuta (eeldusel, et tasutud on käesoleva aasta ESÜ liikmemaks);
 • mitteliikmetele – kehtib sümboolne osalustasu, toetamaks skautlikku tegevust:  
  • 1-2 inimest meeskonnas – 2€ inimene;
  • 3-6 inimest meeskonnas- 5€ meeskond.

Alati võib muidugi skautlust toetada, tasudes ka suuremas summas osavõtutasu.

Osavõtutasu palume kanda:
Saaja: Eesti Skautide Ühing  
Konto number: EE581010022049447003 
Selgitus: E-JÜRIPÄEV/Meeskonna nimi, meeskonnaliikmete arv

Registreerunutele saadame e-posti teel lingi ja täpsemad juhised matkal osalemiseks 20.04.2022.


LÕKKEÕHTUD:

Peale matka on plaanis skaudiüksuste poolt korraldatavad skautlikud lõkkeõhtud erinevates paikades üle Eesti. Allolevates paikades ootavad üksused lõkkeõhtule inimesi ka väljaspoolt skautlust:

 • lipkond Okaskannel Harjumaal Tabasalu Looduspargis kell 18.00;
 • lipkond Tormilind Harjumaal RMK Metsanurme lõkkeplatsil kell 18.00;
 • lipkond Siil Tallinnas Iru silla juures kell 17;
 • TSGM Tartumaal Vahil Mõisatorni 1 kell 18.15 – osalemise registreerimine siin;
 • Metsavahe Skaudid Viljandimaal Kassepa järve ääres – lükkub edasi 08.05.2022 – täpsem info siin;
 • Rakvere Skaudid Lääne-Virumaal Äntu Punamäel kell 18.00;
 • Kunda Krõllid Ida-Virumaal RMK Uljaste lõkkekohas kell 16.00;
 • Narva Meriskaudid Narva-Jõesuus Noorus SPA juures kell 11.00 (enne matka).

LISAINFO: Peakorraldaja Annika Annus – international@skaut.ee.
Registreerimise ja tasumise kohta küsimused: Sirje Pool (ESÜ kontor) – info@skaut.ee.

TOETAJAD JA KOOSTÖÖPARTNERID: Haridus- ja Teadusministeerium, SuperSkypark, Brain Games, Megazone.

Matkame maailma paremaks!

Э-Юрипяев 2022 Идем в поход во благо мира

Дата: 23.04.2022

Место: По всей Эстонии.

УЧАСТНИКИ: Все заинтересованные – как скауты, так и не скауты. Походная игра будет на эстонском, русском и английском языках. Участвовать можно одному или вместе с командой (со своим звеном, семьей, друзьями). В одной команде может быть максимум 6 человек.

МЕРОПРИЯТИЕ:
Э-Юрипяев приглашает Вас принять участие в настоящем приключении! Все, что вам нужно, это смартфон, мобильный интернет и желание отправиться в поход. Во время похода вы откроете для себя цели устойчивого развития, поставленные Организацией Объединенных Наций (ООН) на 2030 год, чтобы улучшить мир за счет сотрудничества между странами. Чем больше людей знает об этих целях, тем ближе мы к их достижению. Приходите с семьей, друзьями или группой скаутов, насладитесь веселой игрой и проведите время на природе! Вы можете пойти в поход там, где Вам хочется, будь то любимая туристическая тропа, улицы родного города или совершенно новое место, которое вы хотите для себя открыть. Приложение для походной игры на вашем смартфоне – LOQUIZ. Чтобы выполнить походную миссию, вы должны пройти определенное расстояние, ответить на вопросы и выполнить скаутские задания, которые появляются на экране вашего телефона через определенные промежутки времени.

На выбор предлагается две трассы, в зависимости от возраста большинства участников команды:

 • Hundurada – 5 км, 11 пешеходных точек (возраст до 10 лет);
 • Skaudirada – 10 км, 14 пешеходных точек (возраст 11+).

Трассы открыты 23.04.2022 с 9.00 до 16.00.

Лучших ожидают призы!

РЕГИСТРАЦИЯ: Регистрация проходит прямо здесь, на странице мероприятия Э-Юрипяев. Регистрация начинается 01.03.2022 и заканчивается 17.04.2022.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ:

 • Для членов ЭСО – бесплатно (при условии оплаченного членского взноса ЭСО нынешнего года);
 • Для не членов ЭСО – действует символическая плата за участие в поддержку скаутской деятельности:
  • 1-2 человека в команде – 2€ за человека;
  • 3-6 человек в команде – 5€ за всю команду.

Конечно, вы всегда можете поддержать скаутинг, заплатив немного большую плату за участие.

Плату за участие просим перевести:

Получатель: Eesti Skautide Ühing  
Номер счета: EE581010022049447003 
Пояснения: E-JÜRIPÄEV/Название команды, Кол-во участников

Oтправим зарегистрировавшимся ссылку на электронную почту с инструкцией по участию в мероприятии 20.04.2022.


СКАУТСКИЙ ВЕЧЕР У КОСТРА:

После похода планируется скаутский вечер у костра:

 • lipkond Okaskannel Harjumaal Tabasalu Looduspargis kell 18.00;
 • lipkond Tormilind Harjumaal RMK Metsanurme lõkkeplatsil kell 18.00;
 • lipkond Siil Tallinnas Iru silla juures kell 17.00;
 • TSGM Tartumaal Vahil Mõisatorni 1 kell 18.15 – osalemise registreerimine siin;
 • Metsavahe Skaudid Viljandimaal Kassepa järve ääres – lükkub edasi 08.05.2022 – täpsem info siin;
 • Rakvere Skaudid Lääne-Virumaal Äntu Punamäel kell 18.00;
 • Kunda Krõllid Ida-Virumaal RMK Uljaste lõkkekohas kell 16.00;
 • Narva Meriskaudid Narva-Jõesuus Noorus SPA juures kell 11.00 (enne matka).

ДОП. ИНФО: главный организатор Анника Аннус – international@skaut.ee.
Вопросы по регистрации и оплате: Сирье Пооль  (контора ЭСО) – info@skaut.ee.

СПОНСОРЫ И ПОДДЕРЖКА: Haridus- ja Teadusministeerium, SuperSkypark, Brain Games, Megazone.

Идем в поход во благо мира!