JOTA-JOTI 15.-17.10.2021

Ürituse kuupäev:
15.10.2021
Ürituse lõpukuupäev:
17.10.2021

KUUPÄEVAD: 15.-17. oktoober 2021

Maailma suurim digitaalne ja raadio skaudiüritus JOTA-JOTI ootab sind!
Iga-aastaselt osaleb üritusel üle 2 miljoni  skaudi rohkem kui 171st riigist. JOTA-JOTI õpetab noortele 21. sajandi oskuseid ja aktiivseks maailmakodanikuks olemise väärtuseid. Osaled saavad skaudid kõikjalt maailmast, võimaldades noortele kontaktide loomist ja suhtlust raadio ning interneti vahendusel. JOTA-JOTI kaasab noori tegevustes, mis arendavad koostööoskust, kultuuridevahelist arusaamist ning vajalikke oskuseid tulevikuks. Ürituse peamiseks suhtluskeeleks on inglise keel. Haara kinni võimalusest suhelda skautidega kõikjalt maailmast, ilma kodust lahkumata!

Milleks?

  • Lõbus ja põnev.
  • Suurejooneline.
  • Uued kogemused ja teadmised.
  • Uued ülemaailmsed kontaktid ja sõbrad.

Kuidas kaasa lüüa?

Osaleda saab koos salgaga või omaette.

Salgaga koos võite organiseerida ühise kokkusaamise ja osaleda nii JOTA-l kui ka JOTI-l.  

JOTI-l saab osaleda nii koos salgaga kui ka salgast eraldi, otse oma kodust, JOTA-JOTI platformi kaudu, kus lisaks teistest riikidest skautidega suhtlemisele leiab ka palju põnevaid programmielemente alates virutaalsetest lõkkeõhtutest kuni talendishowdeni: https://www.jotajoti.info/ 

NB! Osalemiseks tuleb ennast või oma salk registreerida. 

Palju maksab?

  • JOTI sündmusest osavõtt on tasuta.
  • WOSM teeb ka laagrimärgid, kui soovid endale märki, siis kirjuta sirje@skaut.ee ja Sirje annab teada, kui märgi ESÜ kontorist kätte saad. Märgi tellimist toetab ESÜ.

Programm?

Enamasti JOTIl seatakse endale eesmärgiks saada võimalikult paljude teiste JOTI-iliste nimi, riik ja nende tunnuskood (mis saadetakse registreerimisel).

Kuidas registreeruda?

  • Näpunäiteid registreerimiseks ja laagrialal toimetamiseks:

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.jotajoti.info/

Küsimuste korral kirjuta meie välissuhete juhile Annikale international@skaut.ee