JOTA-JOTI 14.-16.10.2022

Ürituse kuupäev:
14.10.2022
Ürituse lõpukuupäev:
16.10.2022

Maailma suurim digitaalne ja raadio skaudiüritus JOTA-JOTI ootab sind!
Iga-aastaselt osaleb üritusel üle 2 miljoni  skaudi rohkem kui 171st riigist. JOTA-JOTI õpetab noortele 21. sajandi oskuseid ja aktiivseks maailmakodanikuks olemise väärtuseid. Osaled saavad skaudid kõikjalt maailmast, võimaldades noortele kontaktide loomist ja suhtlust raadio ning interneti vahendusel. JOTA-JOTI kaasab noori tegevustes, mis arendavad koostööoskust, kultuuridevahelist arusaamist ning vajalikke oskuseid tulevikuks. Ürituse peamiseks suhtluskeeleks on inglise keel. Haara kinni võimalusest suhelda skautidega kõikjalt maailmast, ilma kodust lahkumata!

Milleks?

  • Lõbus ja põnev.
  • Suurejooneline.
  • Uued kogemused ja teadmised.
  • Uued ülemaailmsed kontaktid ja sõbrad.

Kuidas kaasa lüüa?

Osaleda saab koos salgaga või omaette.

Salgaga koos võite organiseerida ühise kokkusaamise ja osaleda nii JOTA-l kui ka JOTI-l.  

JOTI-l saab osaleda nii koos salgaga kui ka salgast eraldi, otse oma kodust, JOTA-JOTI platformi kaudu, kus lisaks teistest riikidest skautidega suhtlemisele leiab ka palju põnevaid programmielemente alates virutaalsetest lõkkeõhtutest kuni talendishowdeni: https://www.jotajoti.info/ 

NB! Osalemiseks tuleb ennast või oma salk registreerida. 

Palju maksab?

  • JOTI sündmusest osavõtt on tasuta.
  • Kõigil osalejatel on võimalus saada ka JOTA-JOTI laagrimärk, kui annate oma soovist teada info@skaut.ee hiljemalt 21.10.2022. Oma meilis pange kirja üksuse nimi, osalenute arv ning nimed. Märgid tellitakse WOSM-i poest Inglismaalt, mistõttu läheb nende Eestisse jõudmisega natuke aega. Kui märgid kohal, saab need kätte ESÜ kontorist või posti teel. Märkide tellimist toetab ESÜ.

Programm?

Enamasti JOTIl seatakse endale eesmärgiks saada võimalikult paljude teiste JOTI-iliste nimi, riik ja nende tunnuskood (mis saadetakse registreerimisel).

Kuidas registreeruda?

  • Näpunäiteid registreerimiseks ja laagrialal toimetamiseks:

JOTI-osalemise-juhend

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.jotajoti.info/

Küsimuste korral kirjuta meie välissuhete juhile Annikale international@skaut.ee