ESÜ suurlaager KAHEKSAKAND 10.-17.07.2021

Ürituse kuupäev:
10.07.2021
Ürituse lõpukuupäev:
17.07.2021
Registreerimise algus:
15.03.2021
Kohtade arv:
1000
Registreerunud:
296
Registreerimise lõpp:
09.07.2021

Riskianalüüs on leitav SIIT.

AEG: 10.-17.07.2021

KOHT: Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus (Tagametsa Hunting Lodge and Camping Center)

OSALEJAD/SIHTGRUPP: Eesti Skautide Ühingu liikmed, välis-eestlased ja teised välisriikide skaudid

TEGEVUS/EESMÄRK: Suurlaager on üks skautliku elu osa, mida saab kogeda vaid iga nelja aasta tagant Tagametsa võlumaal. Lähenev suurlaager kulgeb läbi pärimuse ja selle nimeks sai „Kaheksakand“ — selle teema kaudu õpime paremini tundma oma pärimust: rahvarõivaid, -laule, -tantse, -toite, -kombeid, -uskumusi jne. Kui teame, kust tuleme, siis teame ka, kuhu läheme. Laagris on kuus tegevusvaldkonda: sportlik päev, retkepäev, osavuspäev, veepäev, rahvalike ja skaudisokuste päev ning üks väga eriline päev on mõeldud skautliku vaimu arendamiseks.

OSAVÕTUTASU: Info leiad SIIT.

Suurlaagri info on leitav: http://suurlaager.skaut.ee/