ESÜ 25 Tähtpäevalaager Tagametsas 09.-12.07.2020 – EI TOIMU

Ürituse kuupäev:
09.07.2020
Ürituse lõpukuupäev:
12.07.2020

Tähtpäevalaager saab toimuma, et tähistada ühiselt ESÜ 25. sünnipäeva, meenutada ESÜ loomust ja arengut ning seada tulevikusihte järgnevateks aastakümneteks. Eelkõige on plaanis siiski olla mõnusasti koos, tunda rõõmus skautlusest, nautida Tagametsa loodust ja õppida selle kõige juures midagi uut. 

OSALEJAD/SIHTGRUPP: ESÜ liikmed alates 6. eluaastast. Laupäeval ootame laagrisse külla kõiki, kes on 25.aasta jooksul skaudid olnud.

TEGEVUS/EESMÄRK: 

Laagri kava lähtub meie senistest tavapärasematest laagritest keskendudes ESÜ loomisele ja ajaloole. Seetõttu on näiteks matkapunktideks väljavõtted meie parimatest matkadest. Lõkkeõhtud on planeeritud ESÜ ajalugu tutvustavana, samuti üksuste etteasted. Üheks oluliseks põhimõtteks laagri korraldamisel on ka anda osalejatele piisavalt vaba aega, et all-laagrites olla, neid täiendada ja arendada, seda eriti laagri lühidust arvestades.

Laagri programm hõlmab poolepäevast matka, lõkkeõhtuid, traditsioonilist skaudilaata, peaskaudi krossijooksu ja Tagametsa skautlikku filmifestivali. 

Toitlustamine on planeeritud all-laagrites.

ÜLDINE PÄEVAKAVA:

REGISTREERIMINE: registreerimine avatakse 02.09.2019 ning see on avatud kuni 30.06.2020. Registreerimise kinnitab osavõtutasu laekumine ESÜ kontole. 

NB! Üritusele registreerumisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel ning üritustel tehtavate piltide ning videomaterjali avaldamisega skautluse tutvustamisega. 

OSAVÕTUTASU: 

  • 01.10.2019-01.06.2020 – 50€ (ESÜ aktiivsed* liikmed). Teisele perekonnaliikmele 40€, kolmandale 30€, neljandale ja enamale 20€. Iga 10 noore kohta saab 1 vastutav juht laagrisse tasuta (vähema arvu noorte puhul soodustus 50%).
  • 02.06-30.06.2020 – 70€ (ESÜ aktiivsed* liikmed). Teisele perekonnaliikmele 56€, kolmandale 42€, neljandale ja enamale 28€. Vastutav juht soodustus 50% (hind 35€).
  • 3- kuni 5-aastased ESÜ ja juhtide lapsed saavad laagris osaleda tasudes 5€, alla 3-aastased juhtide lapsed osalevad üritusel tasuta. Kõik lapsed tuleb ka üritusel osalejateks registreerida.

Osavõtutasu mitteliikmele on kogu perioodi vältel 150€.

* ESÜ aktiivseteks liikmeteks loetakse neid liikmeid, kes on esitanud ESÜ liikmeankeedi ning tasunud jooksva tegevusaasta liikmemaksu.

Soodushind kehtib vaid juhul, kui lisaks registreerimisele on laekunud soodusperioodi lõpuks ka osavõtutasu (va erijuhud – kirjuta finants@skaut.ee).

Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu arvele SEB pangas EE581010022049447003, märkides selgituse lahtrisse Tähtpäevalaager / üksuse nimi / osaleja(te) nimi/nimed, kelle eest raha üle kantakse.

NB! Osavõtutasu kuulub tagastamisele ainult kuni 30.06.2020. Selleks tuleb saata vastavasisuline avaldus ESÜ haldusjuhile finants@skaut.ee. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ haldusjuhi otsusel.

LISAINFO: Laagrit korraldab ESÜ juhatus, peakorraldaja juhatuse esimees, skaut@skaut.ee.

RAHASTAJAD JA TOETAJAD: Haridus- ja teadusministeerium.