E-Jüripäev 25.04.2020

Ürituse kuupäev:
25.04.2020

Jüripäev toimub ka sel aasta, aga veidi teisel kujul kui tavaliselt ehk e-Jüripäevana. Koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI ( https://360.ee/ ) valmib nutitelefonipõhine rakendus, millega saavad kõik osalejad võtta oma telefoni kaasa, minna välja matkama ja skautlikke ülesandeid lahendama.

AEG: 25.aprill 2020

OSALEJAD: Osaleda võivad kõik huvilised (ka mitteskaudid!), äpp on nii eesti keeles kui ka vene keeles. 

TEGEVUS: Pole oluline, kus sa liigud. Võid matkata metsas, koduaias või toas. Eesmärk on vastata küsimustele või täita skautlikke ülesandeid ning läbida kindel distants. Ülesanne ilmub sulle ekraanile, kui oled läbinud mingi osa distantsist. Raja läbimise kiirus ei ole oluline – tähtis on ülesannete lahenduse korrektsus.

Hunduraja (6-10aastased)  distantsiks on 5 kilomeetrit ja ülesannet tuleb täita iga 500 meetri tagant.

Skaudiraja (11+ aastased) distantsiks on 10 kilomeetrit ja ülesannet tuleb täita iga 750 meetri tagant. Skaudiraja distants on mõeldud skautidele (11-14aastased), vanemskautidele (15-17aastased), ränduritele (18-26aastased) ja vabatahtlikele/juhtidele(27-…aastased).

Radade edukaid läbijaid ootavad auhinnad – auhinnad kolmele parimale igas vanusegrupist, auhind kõige tublimale juhile, eriauhind kõige suurema osalusprotsendiga üksusele ja auhind kõige edukamale mitteliikmele.

Minge, tehke rada läbi koos perega! Nooremad hundurajal ja vanemad skaudirajal!

PÄEVAKAVA:

8:00 – Jüripäeva avamine (video vahendusel) https://www.facebook.com/skaudid/videos/615864095810591/
8:30-17:00 – Jüripäeva matk
19:00 – Lõkkeõhtu (video vahendusel) – matka kokkuvõte ja auhindade jagamine https://youtu.be/vu0MlDNN9M0
ÖÖRAHU – magame omatehtud onnides

VAJALIK VARUSTUS: Nutitelefon koos GPSi ja kaamera funktsioonidega. Prügikott.

NB! Kui meeskonna nimi rakenduses on juba olemas siis lisa sinna järele suvaline nr (nt Meeskond 1, Meeskond 2)

E-Jüripäeval tulemused:

 • Parimad hundud: 1. Saturn (Darja Sats, Pavel Koemets) 2. mjäu (Paul, Robert,Andres, Kelli) 3. pro3 (Artur, Violetta, Valera, Vitali)
 • Parimad skaudid: 1. Siil Aleksei (Aleksei Poljakov) 2. VHM 28 (Eneli Tender) 3. Paslepa (Madis Õunmaa)
 • Parimad vanemskaudid: 1. Siil Evelyn (Evelyn Jurov) 2. Siil Daraja (Darja Kryokova) 3. Siil Karolina (Александра Соколова, Кпролина Парилова, Александер Васса)
 • Parimad rändurid: 1. Ökoskaudid99 (Mirjam Mõttus, Markus Mõttus) 2. Saturn 25 (Anna Nagorskaja) 3. jalgratturid02 (Della ja Katrin)
 • Parimad mitteliikmed, skaudirada: Mitteliige98 (Enri Suimets, Aniigreete); hundurada: karukoerad (hundud)
 • Parim juht: Rakvere 2 (Kristi ja co)
 • Kõige aktiivsem üksus: suurima osalusprotsendiga: Soorebased; suurima osalejate arvuga: Siil

E-Jüripäeva lõkkeõhtu: https://youtu.be/vu0MlDNN9M0

OSAVÕTUTASU: Üritus on kõigile tasuta.

LISAINFO: Sigrid Kuuse, programm@skaut.ee.

Facebooki event: https://www.facebook.com/events/2504315506458825/

RAHASTAJAD- JA TOETAJAD: Haridus- ja Teadusministeerium, Seiklusfirma 360 Kraadi.

!! Ohutusnõuded !!

Matkates järgi kindlasti praegusel ajal kehtivaid ohutusnõudeid:

 • Pea kinni 2+2 reeglist – väljas liikudes hoia teistest inimestest vähemalt kahe meetri kaugusele.
 • Vali matkamiseks rahulik piirkond, kus teisi inimesi on vähe – väldi kontakti.
 • Pese koju jõudes ja sealt lahkudes käsi – kätepesuks kasuta sooja vett ja seepi ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit.
 • Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see koheselt pärast kasutamist prügikasti (või paki kaasasolevasse kilekotti) ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • VÄLDI SILMADE, NINA JA SUU KATSUMIST!

Юрипяев пройдет также и в этом году, но немного в другом формате, а именно – э-Юрипяев. При совместной работе с Приключенческой фирмой 360 ГРАДУСОВ ( https://360.ee/ ) готовим приложение для смартфона, с помощью которого все скауты, взяв с собой телефон, смогут выйти в поход и решить скаутские задания.

ВРЕМЯ: 25 апреля 2020

УЧАСТНИКИ: Участвовать могут всезаинтересованные (также и не скауты!), приложение работает как на эстонскомязыке, так и на русском языке. 

МЕРОПРИЯТИЕ: Неважно, куда ты идешь.Можешь устроить поход в лесу, в своем саду или в комнате. Цель заключается втом, чтобы отвечать на вопросы или решать скаутские задания, а также проходитьопределенную дистанцию. Задание будет появляться у тебя на экране, когда тыпройдешь отмеченную дистанцию. Время прохождении трассы неважно, главное –правильность выполненных заданий.

Трасса для волчат (6-10 лет) с дистанцией в 5 км и задания будут появлятьсяпри прохождении 500 метров.

Трасса для скаутов (11+ лет) с дистанцией в 10 км и задания будутпоявляться при прохождении 750 метров. Трасса для скаутов сделана для скаутов(11-14 лет), для старших скаутов (15-17 лет), для роверов (18-26 лет) и дляволонтеров\руководителей (27-… лет.).

Удачно прошедших трассу ждут призы – призы для 3 лучших из каждой возрастной группы; приз для лучшего руководителя; специальный приз для отряда, с наибольшим процентом участия и приз для лучшего нечлена ЭСО. 

Пройдите трассу вместе с семьей! Те, кто помладше идутна трассу для волчат, а постарше на скаутскую трассу!

РАСПИСАНИЕ:

8:00 – Открытие Юрипяева (по видеосвязи)
8:30-17:00 – Поход на Юрипяев
19:00 – Вечер у костра (по видеосвязи) – подведение итогов похода и раздачапризов
ОТБОЙ – Ночевка в сделанных шалашах

НЕОБХОДИМОЕ СНАРЯЖЕНИЕ: Смартфон с GPS и камерой.

 • Hundurada EST – kasutaja: hundurada ; parool: hundurada
 • Skaudirada EST – kasutaja: skaudirada ; parool: skaudirada
 • Hundurada RUS – kasutaja: hunduradarus ; parool: hundurada
 • Skaudirada RUS – kasutaja: skaudiradarus ; parool: skaudirada

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ: Мероприятиедля всех бесплатное.

ДОП. ИНФО: Сигрид Куусе,programm@skaut.ee

СПОНСОРЫ И ПОДДЕРЖКА: Haridus- ja Teadusministeerium, Seiklusfirma 360 KRAADI

!! Правила безопасности !!

На данный момент конечно действуют правила безопасности при прохождении похода:

 • Следуй правилу 2+2 – при нахождении на улице держись от других людей на расстоянии 2-х метров.
 • Выбирай для похода спокойную местность, где мало людей – избегай контактов.
 • Мой руки по возвращению домой и при покидании дома – используй для этого теплую воду и мыло, а вне дома спиртосодержащие дезинфицирующие средства.
 • Если у тебя насморк или кашель, то прикрывай рот и нос маской. Выбрасывай маску прямо в мусорное ведро и помой после этого руки. Если у тебя нет маски, то используй свой рукав (в месте сгиба локтя), но не ладонь руки.
 • НЕ ТРОГАЙ ГЛАЗА, НОС И РОТ!