Tööamps “Tallinna Skaudimaja kodukorra tõlkimine vene keelde”

Selgumisel.