Sõprusring

Sõprusring on üdini skautlik tseremoonia, kus kõik kohalolijad on ringis ning võtavad kõrvailseisjatel käest kinni. Sealjures pannakse oma käed eest risti, oma parema käega võtad endast vasakul seisja käest ning vasaku käega enda paremal seisja käest. Parem üle vasaku… Koonduse, laagripäeva jm alustamine/lõpetamine. Välja keeramine…