Salgaga söögi tegemine

Salgaga söögi tegemise planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine.

Salk koos otsustab mis sööki/ sööke nad sooviksid teha, koostavad varustuse nimekirja ja leiavad sobivad ruumid. Toidu tegemise koondust läbi viies jälgivad oma meeskonnatööd ja samuti, kas ettevalmistused olid piisavad. Pärast sööki analüüsivad mis läks hästi, mis halvasti ja mida järgmine kord paremini – teistmoodi teha.

Paralleelköite ehitamine

Madal- või kõrgseiklusraja elemendi ehitamine ja sellel turnimine.

Lõkkel toidu valmistamine

Salgale toidu valmistamine ilma köögita. Keerukam tase poti/pannita.

Seikluspargi külastus

Külasta koos salgaga seiklusparki. Läbi kõik rajad ja jäta meelde lahedamad raja elemendid, et neid hiljem laagris ise teha.

Slackline

Proovige üksteist julgestades slackline peal kõndida. Kui kõndimine selge, siis trikke/hüppeid.

Filmiõhtu

Korraldage salgaga filmiõhtu. Kutsuge ka sõpru / vanemaid. Pärast filmi vaatamist arutage filmis käsitletud teemal. Filmi tehnilist teostus muidugi võib ka arvustada.

Võimalik laenutada tasuta filme – https://www.maailmakool.ee/filmikogu/

Seebikasti auto ehitamine

Ehitage koos salgaga “seebikasti auto”. Samaaegselt võib auto ehitada ka teised rühma või lipkonna salgad ning seejärel saab korraldada autode võistluse.

vt http://www.google.ee/search?q=soap+box+derby+cars.

Seebikastiautode võistlus

Korraldage seebikastiautode võistlus. Võistlus võib olla nii üksuse sisene kui võib ka kutsuda osalejaid ka mujalt.

Köiel laskumine

Paigaldage looduslikule astangule või mõnele hoonele (vajalik omaniku luba) laskumisköis ning sõitke ronimisvarustust ja laskumisvahendit kasutades köit mööda alla.

 Eelduseks on et tegevust juhendab köietöö meister.

Kaljuronimine

Minge looduslikule astangule või siseseinale ronima.

Vajalik kas köietöö meistri või ronimisseina haldaja juhendamine.

Ajaloolise paiga külastamine

Külasta koos salgaga mõnd ajaloolilst paika (lahingupaik, hoone jne). Eelneval tuurige selle koha kohta tausta jms.

Jooksmine

Aja peale, võidu, kestvusega, rahvajooksul osalemine.

Vanadekodu külastus

Külastage kohalikku vanadekogu. Uurige, kas saate seal elavaid inimesi kuidagi aidata. Ja tehke seda.

Orienteerumine

Tehke teisele salgale orienteerumisrada, osalege orienteerumisel (kas teise salga korraldatul või avalikul neljapäevakul).

Lumelinna ehitamine

Või kui lumelinna ei jõua ehitata, siis tehke vähemalt üks väga vinge memm.

Paberlennukite võistlus

Ära unusta lennukit disainida. Ja auhinnad kõige kaugemale lendavale lennukile, parimale vigurlennukile, ilusamale lennukile.