Skaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult skaudiks on vaja:

 • läbida Paju märgi kriteeriumid;
 • anda skauditõotus.

Skaudi programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid

I tase – PAJU

Skaudi vanusegrupi skautluse skaudioskuse I tase sisaldab nõudeid, mis tuleb täita enne skauditõotuse andmist. Nõuded täitnud skaut võib kanda Paju märki. Nende nõuete täitmisega saab liituja teada, mis on skautlus ja kuidas skaut olla, ning tuttavaks oma salgakaaslastega. Nõuete täitmise järel saab skaut anda tõotuse ning asuda välja teenima järgmise taseme märki.

 • Õpi tundma oma salka/rühma/lipkonda.
 • Vaheta kontakte oma salgaliikmete ja skaudijuhiga.
 • Esitle skauditõotust, -seadusi ja hüüdlauset. Seleta, kuidas sa skauditõotusest aru saad.
 • Tervita skauditervitusega ja räägi selle tähendusest.
 • Kirjelda, mida sa saad skautluses teha (seiklused ja skaudioskused).
 • Osale vähemalt kahel salga- või rühmaseiklusel.
 • Tee iga päev heategu.

II tase – KASK

 • Tutvusta salgakaaslastele oma hobisid ja huvisid.
 • Räägi salga liikmetega oma tugevustest ja nõrkustest.
 • Räägi lühidalt skautluse ajaloost.
 • Joonista oma piirkondliku üksuse struktuur ja nimeta juhte.
 • Tunne erinevaid skaudimärke ja paiguta need skaudivormil õigesse kohta.
 • Hangi endale skaudivorm.
 • Leia ESÜ kodulehelt informatsiooni järgmisena toimuva ürituse kohta.

III tase – KUUSK

 • Räägi B-P ja Anton Õunapuu eluloost.
 • Kuidas moodustatakse ja juhitakse salka/rühma ning kuidas valitakse nende juhid.
 • Joonista ESÜ struktuur ja oma üksuse paiknemine selles.
 • Oska kasutada ESÜ kodulehekülge.
 • Korralda oma salgaga koos üks seiklus ühiselt pereliikmetega.
 • Hoolitse mõnda aega salga vara (lipp, logiraamat jm) eest.

IV tase – MÄND

 • Korralda seiklus koos mõne teise skaudiüksusega.
 • Räägi Eesti skautluse ajaloost.
 • Tutvusta uutele liitujatele skautluse sümboolikat ja traditsioone.
 • Esinda oma salka oma üksuse salgajuhtide kogul.
 • Korralda salgaga seiklus, tutvustamaks skautlust oma koolis või kodukohas.
 • Uuri välja, kuidas saada vanemskaudiks.

Vanemskaudi programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult vanemskaudiks on vaja:

 • läbida tuletorni aluse nõuded (vanemskaudi skaudioskuse I tase);
 • läbi üksuse vanemskaudi katse – praktiline ülesanne, mis on huvitav ja väljakutsuv ning meeldejääv (üldjuhul on antud ülesanne igale lipkonnale omane traditsioon, mis hoitakse nooremate vanusegruppide eest saladuses);
 • anna skauditõotus.

Vanemskaudi programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid

I tase – TULETORNI ALUS:

Enne tõotuse andmist/uuendamist tutvutakse vanemskautide organisatsiooniga ning vajadusel skautlusega.

 • Õpi tundma oma salka/lipkonda.
 • Liitu rühma infovahetussüsteemiga. Kui salgal ei ole toimivat infovahetussüsteemi (postituvid, sotsiaalvõrgustik vm), siis aita see luua.
 • Räägi, kudias sa skauditõotusest aru saad.
 • Tutvu skautlike kommete ja traditsioonidega.
 • Tutvu vanemskautide programmiga (seiklused ja skaudioskused).
 • Osale vähemalt ühes seikluses.
 • Osale vanemskaudiks saamise tseremoonial.


II tase – TULETORNI KUPPEL

Esimene aasta vanemskaudina. Osalemine tegevustes.

 • Tutvusta salgakaaslastele oma hobisid, huvisid ja tugevamaid külgi.
 • Tunne skaudivormi, erinevaid märke ja nende paigutust vormil.
 • Hangi endale skaudivorm (või kontrolli, kas olemasolev pole väikeseks jäänud).
 • Leia ESÜ kodulehelt informatsiooni järgmise poole aasta ürituste kohta.
 • Võta seiklusmeeskondade töös mõni vastutav roll.
 • Leia võimalusi teha heategu võõrastele inimestele.


III tase – ESIMENE AKEN

Teine aasta vanemskaudina. Vastutuse võtmine.

 • Tutvusta rühmakaaslastele skautluse ajaloost enda jaoks kõige huvitavamat sündmust või fakti.
 • Tunne ESÜ struktuuri ja oma üksuse paiknemist selles.
 • Osale lipkonna, maleva või ESÜ matka või laagri korraldamisel.
 • Juhi mõnda seiklust.
 • Otsi infot vähemalt kolme rahvusvahelise laagri kohta ja osale neist ühes.
 • Õpi selgeks või tee midagi uut, mida sa varem pole teinud.


IV tase – TEINE AKEN

Viimane aasta vanemskaudina. Juhtiva rolli võtmine.

 • Osale ühisel seiklusel koos mõne teise skaudiüksuse liikmetega.
 • Tutvusta uutele liitujatele skautluse sümboolikat ja traditsioone.
 • Otsi maailma skautlusest mõni huvitav fakt või seik, mida sinu rühmakaaslased varem ei teadnud, ja tutvusta seda neile.
 • Juhi mõnda seiklust.
 • Osale rühma juhtimises.
 • Esinda oma rühma üksuse staabis või ESÜ nõupäevadel/üldkogul.
 • Õpi selgeks või tee midagi uut, mida sa varem pole teinud.
 • Tutvu rändurite tegevusega ja/või skaudijuhi koolitustega.

Ränduri programmi järgud

Selleks, et saada ametlikult ränduri staatus tuleb sooritada kolmeosaline katse:

 • Külasta kohta, mis on seotud Eesti skautluse rajajaga või maailma skautluse rajajaga.
 • Osale kolmel skaudiüritusel, millest vähemalt üks on üle-eestiline või rahvusvaheline (viimase aasta jooksul).
 • Kanna ette skauditõotus.

(Soovi korral sooritada midagi klubile omast või klubi poolt välja pakutud.)


Rändurite programmi järgud ja saavutamise kriteeriumid

I tase – MATKASAABAS:

 • Läbi igast valdkonnast vähemalt üks seiklus ja lisaks 5 seiklust vabalt valitud valdkondadest.
 • Õpi tundma oma salka/lipkonda.
 • Liitu klubi infovahetussüsteemiga. Kui klubil ei ole toimivat infovahetussüsteemi (postituvid, sotsiaalvõrgustik vm), siis aita see luua.


II tase – KING

 • Läbi igast valdkonnast vähemalt üks seiklus ja lisaks 5 seiklust vabalt valitud valdkondadest.
 • Tunne skaudivormi, erinevaid märke ja nende paigutust vormil.
 • Tutvusta klubikaaslastele oma hobisid, huvisid ja tugevamaid külgi.


III tase – PLÄTU

 • Läbi igast valdkonnast vähemalt üks seiklus ja lisaks 5 seiklust vabalt valitud valdkondadest.
 • Tunne ESÜ struktuuri ja oma üksuse paiknemist selles.
 • Otsi infot vähemalt kolme rahvusvahelise laagri kohta ja osale neist vähemalt ühes.


IV tase – JALAJÄLG

 • Läbi igast valdkonnast vähemalt üks seiklus ja lisaks 5 seiklust vabalt valitud valdkondadest.
 • Esinda oma rühma üksuse staabis või ESÜ nõupäevadel/üldkogul.
 • Võta seiklustiimide töös mõni vastutav roll.