Vibu laskmine

Vibu laskmine märki. Baaskoolitus. Vibu valmistamine.

Ohutu asukoht!!