Vanadekodu külastus

Külastage kohalikku vanadekogu. Uurige, kas saate seal elavaid inimesi kuidagi aidata. Ja tehke seda.