Skauditõotuse või hundulubaduse etendamine

Jaota salk väiksemateks gruppideks (nt kolmesed grupid) ning anna igale grupile üks lõik skauditõotusest või hundulubadusest. Teised ei tohi näha, millise lõigu keegi sai. Iga grupp saab 9 minutit aega, et valmistada ette väike näidend, kus seletatakse lahti neile antud lõigu tähendus. Pärast ettevalmistusaja lõppu leia sobiv esinemiskoht ning iga grupp etendab oma näidendi teistele, kes peavad ära arvama, millist lõiku näideldakse. Lõikude kättejagamisel jälgi, et lõigud oleksid korralikult segamini aetud. Muidu on liiga lihtne ära arvata.