Satelliit

Skaudid saavad ülesande valida kohalviibijatest välja üks inimene, kuid nad ei tohi teada anda, kelle nad valisid. Kui mängu juht ütleb “Start”, siis iga skaut peab hakkama tiirutama ümber enda poolt valitud inimese. Kuna samal ajal püüab see teine inimene tiirutada ümber enda valitud inimese, siis tekib kiiresti üks lõbus segadus. Natukese aja möödudes ütleb mängujuht “Stopp” ning palub mängijatel valida järgmine inimene, kellele ta hakkab satelliit olema. Seejärel ütleb “Start” ning mäng jätkub. Mängu võib jätkata seni kuni osalejad tunduvad seda nautivat. Hea on kasutada seda mängu kiireks vahepalaks, kui tundub, et lapsed on mingi õppimisülesande täitmisest tüdinenud ning tahavad vaheldust.