Salgaga söögi tegemine

Salgaga söögi tegemise planeerimine, läbiviimine ja analüüsimine.

Salk koos otsustab mis sööki/ sööke nad sooviksid teha, koostavad varustuse nimekirja ja leiavad sobivad ruumid. Toidu tegemise koondust läbi viies jälgivad oma meeskonnatööd ja samuti, kas ettevalmistused olid piisavad. Pärast sööki analüüsivad mis läks hästi, mis halvasti ja mida järgmine kord paremini – teistmoodi teha.