Sa võid vigaseks kukkuda, kui sa auto ette astud

Juhend antakse suuliselt: “Mine pildista seda”, kusjuures selle kohta antakse kirjeldus. Juurde antakse kaart, kus on koht peale märgitud. Osaline/osalised peavad pildile jääma, samuti mõned ette öeldud esemed. Kiirus annab lisapunkte. NB! Ei tohi ohtlikku olukorda sattuda. Hoidke silmad lahti! (Korraldajad võivad jälgida kohti, kus on võimalik “lõigata”. Hiljem tagasivaates räägitakse sellest, kas rikuti liiklusreegleid – kuidas see mõjus? VESKI: V: aitab olulist, vajalikku meelest pidada S: arvestan ühiste reeglitega K: oskan teha vahet heal ja halval (tagasivaates selgub seikluse moraal) (I: oskan riietuda vastavalt olukorrale)