Paralleelköite ehitamine

Madal- või kõrgseiklusraja elemendi ehitamine ja sellel turnimine.