Orienteerumine

Tehke teisele salgale orienteerumisrada, osalege orienteerumisel (kas teise salga korraldatul või avalikul neljapäevakul).