Numbritega kull

Mõlema võistkonna liikmed saavad samavõrdsete numbritega sildid ja oma lipu, mille nad peavad ära peitma. Algul antakse aega lipu peitmiseks. Siis kogutakse võistkonnad jälle kokku ja nad peavad hakkama otsima vastaste lippu ning tooma selle ära oma maa peale – kumbki saab võrdse maa-ala. Et teha mängu veel keerulisemaks, tuleb püüda vastasmeeskonna liikmeid kinni, neid takistamaks. Kui suudate vastasmeeskonna elimineerida sel viisil, olete ka võitnud. Kui ühe meeskonna liige ajab teist taga ja saab kätte, siis näitavad nad üksteisele oma numbreid. Oletame, et püüdjal oli 16 ja kätte saadul 11. siis on see, kellel 11 oli, mängust väljas. Kui aga juhtus nii, et tagaaetaval oli suurem number, siis oli kogu tagaajamine asjatu ja on tagaajaja mängust väljas. Kõik on õnneasi.