Liigume, stop, känguru, koaala

Mängujuht seletab: Kõik mängijad hakkavad liikuma suvelises suunas läbisegi. Ühel hetkel ütlen mina “Stop!” mille peale kõik jäävad seisma. Kui ütlen “Liigume” hakkavad kõik taas liikuma. Proovime (mängitakse kuni enamus ei eksi).
Nüüd vahetame sõnade tähendused ära = Kui mina ütlen “Stop!” siis teie liigute ja kui mina ütlen “Liigume” siis teie seisate. Kõik said aru? (mängitakse kuni enamus ei eksi).

Kui see on piisavalt selge, siis lisab mängujuht mängu kaks uut sõna.

Mängujuht: Kui mina ütlen “Känguru”, siis teie hüppate ühekohapeal kuni ütlen järgmise käskluse. Kui ma ütlen “Koaala” siis kallistate esimest ettejuhtuvat inimest. “Liigume” ja “Stop” on ikka samas vastupidises tähenduses kasutusel. Proovime (mängitakse kuni enamus ei eksi).Nüüd vahetame ka nende sõnade tähendused ära. “Känguru” tähendab et kallistate, “Koaala”, et hüppate.

Mängu on põnev mängida senikaua kuni kellelgi sassi läheb. Kui kõik reageerivad käsklustele koguaeg õigesti on paras aeg mäng lõpetada.